Členové

Mgr. Jan Blüml, Ph.D.

Mgr. Jan Blüml, Ph.D. odborný asistent, tajemník katedry
Mgr. Jan Blüml, Ph.D.
funkce
odborný asistent, tajemník katedry –

koordinátor STAGu

editor časopisů Musicologica Olomucensia a Czech and Slovak Journal of Humanities - Musicologica

telefon
585 633 284
e-mail
adresa
,Univerzitní 3, 5,779 00 Olomouc
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

letní semestr 2017/2018: čtvrtek 11:30-13:00

Osobní informace

muzikolog, narozen 16. 8. 1980, České Budějovice
Vystudoval muzikologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde roku 2014 dokončil doktorské studium. Od roku 2011 působí na Katedře muzikologie v pozici vědeckého pracovníka. Od roku 2014 v pozici odborného asistenta. Jeho ústředním muzikologickým zájmem je problematika české i zahraniční  populární hudby, zejména období šedesátých až osmdesátých let dvacátého století. Na Katedře muzikologie vede kurzy zaměřené na populární hudbu, rock, populární kulturu a hudební teorii. Od roku 2009 je činný v oblasti hudební publicistiky (publikoval více než sto novinových hudebních recenzí) a hudební popularizace (například spolupráce s ČRo České Budějovice, dále s Moravskou filharmonií Olomouc). V akademickém roce 2010/2011 absolvoval dvousemestrální pobyt na National University of Ireland (mimo jiné studium sociologie populární hudby u Dr. Colina Coultera).  

 

Oborové zaměření

česká i světová populární hudba, rock, progresivní rock, populární kultura

Publikace

Monographs

Free Jazz Trio: kapitola z dějin českého jazzu [Free Jazz Trio. Chapter from the history of Czech jazz], Olomouc: Palacký University, 2014, 243 pages, ISBN 978-80-244-3996-9, (co-author Jan Košulič).

Monograph chapters

Způsoby existence jazzu v Československu 50. let [Modes of existence of jazz in Czechoslovakia in the 1950s], in: Československo v letech 1954–1962, Jiří Petráš a Libor Svoboda (eds.), Prague: The Institute for the Study of Totalitarian Regimes, 2015, pp. 106–110, ISBN 978-80-87912-24-9.

Rückgriffe und Diversifizierungen in der Musikkultur in Olomouc nach dem Jahre 1989, in: Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa, Helmut Loos (ed.), Leipzig: Gudrun Schröder Verlag, 2015, pp. 105–117, ISBN 978-3-926196-70-5, (co-author Alena Burešová).

Divadla malých forem v šedesátých letech (pp. 68–71), Divadlo hudby (pp. 161–180), Jazzová a populární hudba (pp. 375–443), Píseň Akordy Karla Plíhala (pp. 563–568), in: Hudba v Olomouci 1945–2013, Jan Vičar a kol., Olomouc: Palacký University, 2014, ISBN 978-80-244-3629-6.    

Státní politika versus populární kultura v Čechách na konci šedesátých let 20. století [State policy versus popular culture in Czechoslovakia at the end of the 1960s], in: Československé jaro 1968: naděje, sny, realita, Milan Skala (ed.),Prague: National Museum,2008,pp. 11–21, ISBN 978-80-7036-243-3.

Státní kulturní politika a česká populární hudba v období tzv. normalizace (k činnosti státních uměleckých agentur v letech 1969–1989) [The state cultural policy and the Czech popular music in the era of so-called normalization (the activities of the state artistic agencies in the years 1969–1989], in: Proměny hudby v měnícím se světě, Ivan Poledňák (ed.), Olomouc: Palacký University, 2007, pp. 43–56, ISBN 978-80-244-1809-4.

Studies

Reception of the Rolling Stones in Communist Czechoslovakia, Rock Music Studies [Routledge], 2015, Vol. 2, No. 3, pp. 257–279, ISSN 1940-1159. 

Wpływ estetyki powojennej awangardy na angloamerykański rock lat 60. z odniesieniami do czechosłowackiej sceny muzycznej [The postwar avant-garde music aesthetics and its influence on Anglo-American rock of the sixties with regard to the Czechoslovak scene], Opcje. Kwartalnik Kulturalny, 2015, Vol. 101, No. 4, pp. 56–61, ISSN 1230-9982.

Proměny instituce hudebního klubu na příkladu olomoucké populárně hudební scény před rokem 1989 [Transformations of the institution of music club using the example of popular music scene in Olomouc before 1989], Musicologica [online], 2015, No. 1, nonpaginated, ISSN 1337-9070, available online: www.musicologica.eu. 

Free Jazz Trio, czyli z dziejów jazzu w Czechoslowacji w czasach normalizacji [Free Jazz Trio: history of Czechoslovak jazz in the period of “normalization”], Opcje. Kwartalnik Kulturalny, 2014, Vol. 96, No. 3, pp. 30–35, ISSN 1230-9982.

Kulturně politické determinanty československého progresivního rocku na přelomu šedesátých a sedmdesátých let dvacátého století [Cultural and political determinants of Czechoslovak progressive rock at the turn of the 1960s and 1970s], Musicologica Olomucensia, 2014, Vol. 20, No. 20, pp. 7–13, ISSN 1212-1193.

K problematice regionálního výzkumu populární hudby s přihlédnutím k olomoucké hudební scéně [To the issue of regional research in popular music with regard to the music scene in Olomouc], Muzikologické fórum, 2013, Vol. 2, No. 2, pp. 111–114, ISSN 1805-3866.

Z kulturní historie rockové hudby v Olomouci: Water-Supply Spectres (1970–1979) [The cultural history of rock music in Olomouc: Water-Supply Spectres (1970–1979)], Musicologica Olomucensia, 2013, Vol. 17, No. 17, pp. 39–56, ISSN 1212-1193.

Historie a současnost muzikologické disciplíny teorie a dějiny nonartificiální hudby [History and present of the musicological discipline „Theory and History of Nonartificial Music“], Muzikologické fórum, 2012, Vol. 1, No. 2, pp. 39–42, ISSN 1805-3866.

Outline of the Development of Rock and Alternative Genres in Olomouc in 1960–2010, Musicologica Olomucensia, Vol. 15, No. 15, pp. 29–39, ISSN 1212-1193.

On the History of Modern Popular Music in Olomouc: Evolution of Folk, Country and Tramping Music before 1989, Musicologica Olomucensia, 2011, Vol. 13, No. 13, pp. 11–30, ISSN 1212-1193.

Art Rock: Definition of the Term with Regard to the Developement of Czech Designating Practice, Musicologica Olomucensia, 2010, Vol. 11, No. 11, pp. 9–22, ISSN 1212-1193.

Textbooks

Hudební formy a tektonika [Musical forms and tectonics], Olomouc: Palacký University, 2013, 100 pages, ISBN 978-80-244-3598-5.

Academic reviews

Zuzana Jurková a kol.: Pražské hudební světy; Prague Soundscapes, Hudební věda, 2015, Vol. 52, Nos. 3–4, pp. 395–398, ISSN 0018-7003.

Přemysl Houda: Intelektuální protest, nebo masová zábava? Folk jako společenský fenomén v době tzv. normalizace, Opus musicum, 2014, Vol. 46, No. 6, pp. 112–116, ISSN 0862-8505.

To the History of Jazz, To the History of Rock, Jazz Research News [University of Music and Dramatic Arts Gratz], 2011, pp. 84–86, ISSN 1812-8653. 

Populární kultura šedesátých let ve vzpomínkách slovenských rockerů [1960s Popular Culture in the Memories of Slovakian Rockers], Soudobé dějiny, 2009, Vol. 16, No. 2/3, pp. 495–499, ISSN 1210-7050.

Academic translations

Raně křesťanská a byzantská hudba: dějiny a projev [Early Christian and Byzantine music: the history and expression], Olomouc: Institut svatého Jana Theologa pro studia východního křesťanství, 2004, 16 pages, ISSN 1214-8350.

 

 

 

Granty

2014-2016 hlavním řešitelem projektu FPVČ: Artrockové tendence v moderní populární hudbě

2012-2014 hlavním řešitelem projektu IGA: Free jazz trio: čtyřicetiletá historie významné olomoucké hudební skupiny slovem, obrazem a zvukem v celorepublikovém kontextu

 
Music OlomoucmusicologicaolomucensiapopkonferenceFB KMUKurz teorie a dějin hudbypruvodce pro 1. rocnikyStuduj muzikologiiStuduj uměnověduStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 23. 2. 18, vytvořeno: 14. 2. 12,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: