Členové

Mgr. Jana Spáčilová, Ph.D.

Mgr. Jana Spáčilová, Ph.D. odborný asistent
Mgr. Jana Spáčilová, Ph.D.
funkce
odborný asistent –

vědecký tajemník Katedry muzikologie (od 09/2015)

člen Oborové rady doktorského studijního programu Teorie a dějiny hudebního umění (od 10/2016)

 

telefon
585 633 285
e-mail
adresa
,Univerzitní 3, 5,779 00 Olomouc
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

Středa 11:15-12:00

Osobní informace

Po absolutoriu brněnské konzervatoře (1994) vystudovala hudební vědu na FF UK v Praze (2001), na Masarykově univerzitě v Brně získala titul Ph.D. (2007). V letech 2003–2009 působila jako vědecká pracovnice a později odborná asistentka na FF MU v Brně (Ústav hudební vědy, externě Katedra divadelních studií), v letech 2007–2014 byla kurátorkou staré hudby v Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea v Brně. Na ÚHV FF MU byla členkou výzkumných projektů věnovaných italské barokní opeře na Moravě, v letech 2012–2014 byla řešitelkou grantového projektu "Katalog libret italské opery ve střední Evropě v první polovině 18. století." Pravidelně publikuje v českém i zahraničním odborném tisku a zúčastňuje se muzikologických konferencí (Velká Británie, Německo, Švýcarsko). Kromě své činnosti hudebně historické se zabývá autentickou interpretací barokní hudby na smyčcové nástroje (housle, viola), od roku 2000 se jako člen souboru Hofmusici aktivně podílí na výzkumu provozovací praxe barokní opery v zámeckém divadle Český Krumlov. 

Oborové zaměření

- pramenný výzkum hudby 18. století v českých zemích

- italská opera a oratorium ve střední Evropě, barokní libreto

- ediční činnost

 

 

Publikace

Spáčilová, Jana: Unknown Mass Compositions by Antonio Caldara in Moravian Music Archives. In: Jonášová, Milada - Volek, Tomislav (ed.): Antonio Caldara nel suo tempo. L'opera italiana nei territori Boemi durante il settecento, 2, Praha: Mozartova obec v České republice, 2017, s. 157-176, ISBN 978-80-904656-2-6.

Spáčilová, Jana: Quellen zu Wiener Oratorien in Kremsier. In: Eybl, Franz M. (ed.): Via Wien: Musik, Literatur und Aufklärungskultur im europäischen Austausch. Das Achtzehnte Jahrhundert und Österreich, Jahrbuch der Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts, 31, 2016, Bochum: Verlag Dr. Dieter Winkler, 2017, s. 89-106. 

Spáčilová, Jana: Počátky opery ve Slezsku – současný stav pramenůMusicologica Brunensia, 2016, roč. 51, č. 2, s. 157-170.

Spáčilová, Jana: Catalogo dei libretti di opere italiane in Europa centrale nella prima metà del XVIII secolo. Parte I: Moravia [prezentace projektu]. Bollettino dell'Istituto Storico Ceco di Roma, 10, 2016, s. 247-249. ISSN 1214-9438.

Répertoire international de la presse musicale. Hudební listy 1870-1875. K vydání připravila Jana Spáčilová (předmluva: Jiří Kopecký). Baltimore: RIPM, 2016. 3 sv., ISBN 1-59662-173-7.

František Antonín Míča: Operosa terni colossi moles. K vydání připravila Jana Spáčilová (předmluva: Jana Perutková, edice a překlad libreta: Jiří K. Kroupa). Praha: KLP, 2016. ISBN 978-80-86791-62-3.

Spáčilová, Jana. La deposizione dalla croce Františka Xavera Richtera. Několik poznámek při příležitosti obnovené světové premiéry. Opus musicum, 48, 2016, 2, s. 41-54. ISSN 0862-8505.

Spáčilová, Jana. Soloists of the Opera Productions in Brno, Holešov, Kroměříž and Vyškov. Italian Opera Singers in Moravian Sources c. 1720-1740 (Part I). In: zur Nieden, Gesa  - Berthold Over (ed.): Musicians' Mobilities and Music Migrations in Early Modern Europe. Biographical Patterns and Cultural Exchanges, Mainz: Transcript-Verlag, 2016, s. 255-273. ISBN 978-3-8376-3504-1.

Spáčilová, Jana. Odraz hudebních kontaktů olomouckých biskupů 18. století v kroměřížské hudební sbírce. Musicologica Olomucensia 22, December 2015 (AUPO, Facultas Philosophica - Aesthetica 46 - 2015), s. 97-107.

+ Jiří Fukač (k vydání připravili Jiří K. Kroupa a Jana Spáčilová): Dochované inventáře chotkovské hudební sbírky na zámku Kačina. Chotkové a Kutnohorsko. Antiqua Cuthna 5-11, 2009-2015, s. 42–64. ISBN 978-80-86772-92-9.

František Xaver Richter a jeho Requiem. Harmonie, Praha: Muzikus, 2015, č. 3, s. 12.

Spáčilová, Jana. Unbekannte Brünner Oratorien Neapolitanischer Komponisten vor 1740Musicologica Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 49, č. 1, s. 137-161.

Spáčilová, Jana. Odraz scénografie jaroměřického zámeckého divadla v libretech oper provedených zde v letech 1726-1743. Clavibus unitis, 2014, č. 3, s. 135-144. ISSN 1803-7747.

Spáčilová, Jana. Musikalische Inventare / Musical Inventories, Internationale Tagung / International Conference and Workshop, Universität Bern 4.-6.9.2014 [zpráva o konferenci]. Hudební věda, 2014, roč. 51, č. 3-4, s. 417-419. ISSN 0018-7003.

Spáčilová, Jana. Sarriho opera Didone v Brně (1734) a její rekonstrukce pro novodobé provedení (2014). Opus musicum, Brno: Nadace Opus musicum, 2014, roč. 46, č. 1, s. 18-30. ISSN 0862-8505.

Spáčilová, Jana. Kirchenmusik Wiener Komponisten in Mähren in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. In: Erhardt, Tassilo (ed.): Sakralmusik im Habsburgerreich 1570-1770, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2013, 348 s., ISBN 978-3-7001-6946-8; s. 285-300.

Spáčilová, Jana. Die Rezeption der italienischen Oper am Hofe des Olmützer Bischofs Schrattenbach. In: Macek, Petr a Jana Perutková (ed.): The Eighteenth-Century Italian Opera Seria: Metamorphoses of the Opera in the Imperial Age [Colloquia Musicologica Brunensia, 2007, roč. 42], Praha: KLP, 2013, s. 75-88. ISBN 978-80-87773-04-8.

Spáčilová, Jana. K provozování oratorií v Brně v 1. polovině 18. století. Opus musicum, 2013, roč. 45, č. 6, s. 6-16.

Spáčilová, Jana. Niccolò Porpora a jeho opera Siface: vítězství neapolského stylu v českých zemích. Opus musicum, 2013, roč. 45, č. 3, s. 36-42.

Spáčilová, Jana. Brněnská opera Argippo z roku 1733 ve světle nových výzkumů. Opus musicum, 2013, roč. 45, č. 2, s. 6-21.

Spáčilová, Jana. Contiho moteto k poctě svatých Cyrila a Metoděje. Vlastivědný věstník moravský, 2013, roč. 65, č. 2, s. 140-146. ISSN 0323-2581.

Kapsa, Václav, Jana Perutková a Jana Spáčilová. Some Remarks on the Relationship of Bohemian Aristocracy to Italian Music at the Time of Pergolesi. In: Claudio Bacciagaluppi, Hans-Gunter Ottenberg, Luca Zoppelli (ed): Studi Pergolesiani / Pergolesi Studies 8. Bern: Peter Lang, 2012, s. 311-340. ISBN 978-3-0343-1206-6.

Spáčilová, Jana. Recenze: Jana Perutková, František Antonín Míča ve službách hraběte Questenberga a italská opera v Jaroměřicích. Praha: KLP 2011, ISBN 978-80-86791-73-9, 619 s. In: Cornova. Revue České společnosti pro výzkum 18. století a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2012, roč. 2, č. 2, s. 76-79. ISSN 1804-6983.

Spáčilová, Jana. K repertoáru italské opery v Holešově ve 30. letech 18. století. Opus musicum, 2012, roč. 44, č. 6, s. 27-35.

Spáčilová, Jana. Moravské prameny mešní tvorby Antonia Caldary: problém autenticity. Hudební věda, Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2012, roč. 49, č. 1-2, s. 45-80.

Spáčilová, Jana. Operní divadla na Moravě v 1. polovině 18. století - současný stav vědomostí a perspektivy dalšího výzkumu. Opus musicum, 2011, roč. 43, č. 6, s. 38-54.

Spáčilová, Jana. Barokní hudba v Olomouci. In: Jakubec, Ondřej a Marek Perůtka (ed.): Olomoucké baroko III. Výtvarná kultura let 1620-1780. Historie a kultura. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2011, 335 s., ISBN 978-80-87149-40-9; s. 187-198.

Spáčilová, Jana a Ondřej Macek. Nová zjištění k latinské karnevalové opeře „Facetum musicum / Musicalisches Kurtzweil-Spiel“ (Osek 1738). Hudební věda, 2011, roč. 48, č. 2-3, s. 143-160. ISSN 0018-7003.

Spáčilová, Jana. Libretto as a Source of Baroque Scenography in the Czech Lands. Ad honorem Jiří Hilmera. In: Billing, Christian a Pavel Drábek (ed.): Czech Stage Art and Stage Design. Special Issue of Theatralia/Yorick, Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 43, č. 1, s. 82-97. ISSN 1803-845X.

Spáčilová, Jana. Nové poznatky k hudbě na dvoře olomouckého biskupa Schrattenbacha. Musicologica Brunensia, 2010, roč. 45, 1-2, s. 189-206. ISSN 1212-0391.

Spáčilová, Jana. Některé otázky barokní houslové techniky na příkladu učebnice Václava Vodičky (1757). In: Medňanská, Irena a Peter Ruščin (ed.): De Musica. Zborník Katedry hudby Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2010. s. 124-146. ISBN 978-80-555-0214-4.

Spáčilová, Jana. Hudební mecenát biskupa Wolfganga Hannibala ze Schrattenbachu. In: Elbel, Martin a Ondřej Jakubec (ed.): Olomoucké baroko I. Proměny ambicí jednoho města. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010, 455 s., ISBN 978-80-87149-38-6; s. 236-241.

Spáčilová, Jana. Das "Oratorio di S. Giovanni Nepomoceno" von Antonio Caldara im Kontext der Nepomuk-Oratorien in den 20er Jahren des 18. Jahrhunderts. In: Boisits, Barbara – Szabó-Knotik, Cornelia (ed.): Musik und Identität – Beiträge zur Musikgeschichte Zentraleuropas. Musicologica Austriaca, 2009, 28, Wien: Österreichische Gesellschaft für Musikwissenschaft, 2010, s. 145-160.

Franková, Jana a Jana Spáčilová. Le théâtre de Český Krumlov : une scène authentique? In: Restitution et création dans la remise en spectacle des oeuvres des XVIIe et XVIIIe siècles. Villereau: Annales de l’Association pour un Centre de Recherche sur les Arts du Spectacle aux XVIIe et XVIIIe siècles, 2010. s. 23-35. ISSN 1956-8673.

Spáčilová, Jana a Štěpán Vácha. New Insights into the Performance of Fux's Opera Costanza e Fortezza in Prague in 1723. Music in Art : International Journal of Music Iconography, New York: Research Center for Music Iconography, 2009, roč. 34, č. 1-2, s. 44-72. ISSN 1522-7464.

Spáčilová, Jana. Sant'Elena al Calvario: Leo, Míča, Caldara nebo Conti? Příspěvek k historii oratoria v českých zemích doby baroka. Opus musicum, 2009, roč. 41, č. 3, s. 25-29.

Spáčilová, Jana. Antonio Vivaldi a italská opera v Brně: Orlando furioso a Tullo Ostilio (1735). Opus musicum, 2008, roč. 40, č. 4, s. 22-27.

Spáčilová, Jana. Návrat Vivaldiho pražské opery. Harmonie, Praha: Muzikus, 2008, č. 4, s. 12-13. ISSN 1210-8081.

Spáčilová, Jana. Libretista prvních jaroměřických oper - Blinoni nebo Bonlini? Musicologica Brunensia. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 41, s. 171-177. ISSN 1212-0391.

Spáčilová, Jana. Nově identifikované hudební materiály k oratoriu Il peccato di Adamo (Brno 1726). In: Vičarová, Eva (ed.): Hudba v Olomouci a na střední Moravě I. In memoriam Vladimír Hudec. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. s. 253-266. ISBN 978-80-244-1763-9.

Spáčilová, Jana: Wodiczka, Wenzel. In: MGG2, Personenteil, sv. 17, 2007, sl. 1063-1064.

Spáčilová, Jana. Händel v barokní Praze. Dosud neznámé doklady provozování Händelovy hudby v chrámu pražských křižovníků s červenou hvězdou v první polovině 18. století. Musicologica Brunensia. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 2006, roč. 38-40, s. 237-244. ISSN 1212-0391.

Spáčilová, Jana. Recenze: Helena Kazárová, Barokní taneční formy. Praha: AMU, 2005, ISBN 80-7331-026-0, 245 s. In: Hudební věda, 2006, roč. 43, č. 1, s. 90-93. ISSN 0018-7003.

Spáčilová, Jana. Gratulační opera pro vranovskou paní. Antonio Caldara: Ghirlanda di Fiori. Harmonie, Praha: Muzikus, 2005, XIII, č. 7, s. 27. ISSN 1210-8081.

Spáčilová, Jana. Vztah hudby a slova v chrámové hudbě vídeňského baroka na příkladu kompozice Creda Antonia Caldary. In: Medňanská, Irena (ed.): Slovo a hudba ako štrukturálno-architektonický celok hudobného myslenia 17.-18. storočia. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, Prešov (SK), 23.-25.11.2005. Prešov: Súzvuk, 2006. s. 57-73. ISBN 80-89188-14-1.

Spáčilová, Jana. Současný stav libret italské opery na Moravě v 1. polovině 18. století. Acta musicologica.cz. Revue pro hudební vědu, Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 2006, č. 2, s. nestránkováno. ISSN 1214-5955.

Spáčilová, Jana a Irena Veselá. Antonio Caldara a české země - malé ohlédnutí při příležitosti 270. výročí úmrtí skladatele. Opus musicum, 2006, roč. 38, č. 6, s. 38-44.

Spáčilová, Jana. Pro Choro Sacro Montano. Hudební sbírka ze Svatého Kopečku u Olomouce (1717-1771). Acta musicologica.cz. Revue pro hudební vědu, Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 2005, č. 1, s. nestránkováno. ISSN 1214-5955.

Perutková, Jana a Jana Spáčilová. Italská opera na Moravě v 1. polovině 18. století - fenomén stále aktuální. Opus musicum, 2005, roč. 37, č. 5, s. 50-53.

Spáčilová, Jana. Olomoucký biskup Schrattenbach a hudba vrcholného baroka 1. Hanibal bez slonů. Opus musicum, 2005, roč. 37, č. 1, s. 24-27.

Spáčilová, Jana. Olomoucký biskup Schrattenbach a hudba vrcholného baroka 2. Hudba pro neapolského místokrále. Opus musicum, 2005, roč. 37, č. 2, s. 31-35.

Spáčilová, Jana. Olomoucký biskup Schrattenbach a hudba vrcholného baroka 3. Repertoár chrámové hudby v Kroměříži v roce 1731. Opus musicum, 2005, roč. 37, č. 3, s. 39-45.

Spáčilová, Jana. Olomoucký biskup Schrattenbach a hudba vrcholného baroka 4. Brněnská oratoria "z rozkazu jeho Eminence". Opus musicum, 2005, roč. 37, č. 4, s. 36-43.

Spáčilová, Jana. Olomoucký biskup Schrattenbach a hudba vrcholného baroka 5. Opera v biskupských rezidencích Kroměříži a Vyškově v 1. polovině 18. století. Opus musicum, 2005, roč. 37, č. 5, s. 33-40.

Spáčilová, Jana. Olomoucký biskup Schrattenbach a hudba vrcholného baroka 6. Schrattenbachovi hudebníci na Moravě. Opus musicum, 2005, roč. 37, č. 6, s. 40-46.

Spáčilová, Jana. Divadlo vyšlé z módy. Historie a současnost kulisového divadla v Evropě. Opus musicum, 2002, roč. 34, č. 5, s. 72-78.

Spáčilová, Jana. Housle v 17. a 18. století. Opus musicum, 2002, roč. 34, č. 1, s. 47-50.

Spáčilová, Jana. Housle v 17. a 18. století. Několik poznámek k technice hry na barokní housle. Opus musicum, 2002, roč. 34, č. 3, s. 55-58.

Spáčilová, Jana. 25 let Händel-Festspiele v Karlsruhe. Opus musicum, 2002, roč. 34, č. 2, s. 50-51.

Spáčilová, Jana. Hudební Evropa osmnáctého století očima anglického cestovatele Charlese Burneyho. In: Barokní divadlo. Příloha Jihočeských deníků Bohemia, České Budějovice: Vltava-Labe-Press, 2003, roč. 7, 21.3.2003.

Spáčilová, Jana. Houslová hra v 17. a 18. století aneb Pokus o návod jak hrát na barokní housle. Český Krumlov: Nadace barokního divadla, 1999. 43 s.

Granty

2016–2018

Hudební inventáře raného novověku v českých zemích (Music Inventories of the Early Modern Period in the Czech Lands), GAČR, GA16-17615S, spoluřešitel.

2015–2018

Hudební vztahy Moravy v 18. století, Fond pro podporu vědecké činnosti FF UP (FPVC2015/15), řešitel.

2012–2014

Katalog libret italské opery ve střední Evropě v první polovině 18. století, I: Morava (Catalogue of the Italian Opera Libretti in Central Europe in the 1st Half of the 18th Century, I: Moravia), GAČR, GPP409/12/P940, Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě (Association for Central European Cultural Studies), řešitel.

 
Music OlomoucmusicologicaolomucensiapopkonferenceFB KMUKurz teorie a dějin hudbypruvodce pro 1. rocnikyStuduj muzikologiiStuduj uměnověduStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 19. 2. 18, vytvořeno: 14. 2. 12,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: