Bakalářské 2005 a starší

 

ROK

AUTOR

NÁZEV PRÁCE

VEDOUCÍ PRÁCE

poč. stran
(+ stran příloh)

1993

Křupková, Lenka

Motivická práce v opeře Věc Makropulos Leoše Janáčka

Mikuláš Bek

28 + 9

1993

Mikalová (Keferová), Jindra

Tři klavírní sonáty op. 22 Pavla Vranického

Stanislav Tesař

51 + 4

1993

Nešporová, Šárka

Motivická práce v opeře Leoše Janáčka Její pastorkyňa

Mikuláš Bek

43 + 3

1994

Coufalová, Božena

2. smyčcový kvartet Leoše Janáčka

Mikuláš Bek

35 + 9

1994

Hanzlík, Tomáš

5. smyčcový kvartet B. Martinů

Mikuláš Bek

27 + 6

1994

Hirnerová, Nikola

Andrew Lloyd Webber jako představitel současného muzikálu

Ivan Poledňák

40 + 18

1994

Hudcová, Milena

Dama, Dama - avantgardní soubor bicích nástrojů

Ivan Poledňák

47 + 16

1994

Mísařová, Andrea

Moravská filharmonie za éry Jaromíra Nohejla

Miroslav K. Černý

27 + 69

1994

Slavíčková, Eva

Gustav Pivoňka v olomouckém hudebním životě

Pavel Čotek

57 + 20

1995

Adámková, Jana

Skladatelský portrét Jiřího Laburdy

Pavel Čotek

82 + 11

1995

Fantová, Kateřina

Dvořákovo dílo v Olomouci v letech 1904-1945 – se zaměřením na provedení děl olomouckým "Žerotínem", olomouckou operou, "Volným sdružením přátel moderní hudby" a "Spolkem pro komorní hudbu"

Miroslav K. Černý

56 + 3

1995

Gemsová, Adriana

Tomáš Hrachovina – portrét skladatele a dirigenta

Jan Vičar

35 + 17

1995

Hochmalová, Petra

České sekvence v chorální tradici Jednoty bratrské

Stanislav Tesař

66 + 19

1995

Moravcová, Michaela

František Palacký a hudba

Jan Vičar

51 + 3

1995

Václavíková, Jana

Druhý smyčcový kvartet D dur Vítězslava Nováka

Mikuláš Bek

40 + 2

1996

Bednáriková, Renata

K dramaturgii pořadů v České televizi – Ostravské studio

Alena Burešová

63 + 51

1996

Gazdová, Blanka

Malá monografie o Ladislavu Danielovi

Stanislav Běhal

46 + 18

1996

Glogar, Pavel

Osm preludií pro klavír Miloslava Kabeláče

Pavel Čotek

45 + 32

1996

Pavličíková, Helena

Společenská a umělecká pozice českého folku před listopadem 1989 a bezprostředně po něm

Ivan Poledňák

61 + 8

1996

Vařeková, Kateřina

Gregoriánský chorál v tradici Jednoty bratrské –- zpěvy mešního propria

Stanislav Tesař

75 + 10

1996

Pachlová, Lenka

Opisovači chrámových rukopisných skladeb na Moravě 1750-1850

Jan Vičar

32 + 53

1997

Drga, Jiří

Gregoriánský chorál v tradici Jednoty bratrské. Zpěvy mešního ordinaria

Stanislav Tesař

68 + 0

1997

Hrodek, Jan

K počátkům pražské konzervatoře

Vladimír Tichý

64 + 4

1997

Klapetková, Jitka

České pěvecké sbory na turné v USA

Alena Burešová

92 + 13

1997

Paličková, Marie

Operní a operetní představení brněnského Národního divadla v ostravském Národním domě v letech 1894-1907

Jiří Štefanides

66 + 29

1997

Voříšek, Martin

Nacionalismus a šovinismus v reflexích díla Richarda Wagnera českou hudební kritikou do roku 1885

Vladimír Hudec

54 + 0

1997

Zácha, Radovan

Kodex MI 406 Státní vědecké knihovny v Olomouci jako pramen poznání středověké duchovní písně

Stanislav Tesař

109 + 40

1997

Žůrková, Kateřina

Karel Jaromír Erben v tvorbě českých skladatelů

Alena Burešová

75 + 44

1998

Crhová, Hana

Nástroje Josefa Růžičky a Rudolfa Briguly – Příspěvek k dějinám houslařství v opavském Slezsku

Stanislav Tesař

94 + 0 + 55 fotografií

1998

Hattanová, Lucie

Hudební nástroje ve středověkých iluminovaných rukopisech gotické doby ve Státní vědecké knihovně v Olomouci

Stanislav Tesař

62 + 0

1998

Mikeš, Vítězslav

Reálné jazzové a folkové publikum v Olomouci. Sociologická sonda

Lenka Křupková

58 + 101

1998

Motalová, Šárka

Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži

Jiří Sehnal

67 + 45

1998

Petithanová, Lucie

Hornická svatoňovická kapela

Vladimír Hudec

271 + 11

1999

Ferdová, Radana

Srovnání kantát Svatební košile Antonína Dvořáka a Vítězslava Nováka

Miroslav K. Černý

82 + 0

1999

Hořínková, Alena

Koncertní publikum Moravské filharmonie Olomouc – sociologická sonda

Mikuláš Bek

67 + 80

1999

Kodedová, Markéta

Vítězslav Novák – Sonata eroica

Mikuláš Bek

75 + 3

1999

Kratochvíl, Matěj

Hudební dramaturgie českých filmů 80. a 90. let

Ivan Poledňák

63 + 0

1999

Kuchař, Martin

Sestavení programu pro katalogizaci a hledání podobnosti melodických incipitů jednohlasého zpěvu 15. a 16. století

Stanislav Tesař

55 + 6

1999

Pszczolka, Jaroslav

Sondy do života a díla Štěpána Raka

Vladimír Hudec

65 + 74

1999

Stupka, Michal

Jarní romance – kantáta Zdeňka Fibicha

Alena Burešová

67 + 7

2000

Bačuvčík, Radim

Pěvecký sbor Dvořák ve Zlíně

Alena Burešová

162 + 0

2000

Muchová, Martina

Pramenná základna Wolkanovy monografie "Das deutsche Kirchenlied der Böhmischen Brüder" a její komparace se Zahnovým katalogem "Die Melodien der deutschen evangelischen Kirchenlieder" a Wackernagelovou "Bibliographie zur Geschichte des deutschen Kirchenliedes im 16. Jahrhundert"

Stanislav Tesař

152 + 0

2000

Svobodová, Silvie

Kancionály sekty Habrovanských a jejich souvislost s bratrským a utrakvistickým repertoárem duchovních písní 2. poloviny 16. století

Stanislav Tesař

172 + 32

2000

Wiesnerová, Markéta

Pramenná základna Konrádových Dějin posvátného zpěvu staročeského a Nejedlého Dějin husitského zpěvu

Stanislav Tesař

159 + 0

2000

Kaucká, Lucie

Profil života a díla Ilony Štěpánové-Kurzové

Jan Vičar

78 + 27

2000

Kopecký, Jiří

Bilance bádání o díle Zdeňka Fibicha

Vladimír Hudec

152 + 0

2001

Balášová, Iva

Využití folklóru v české klavírní elementaristice

Alena Burešová

48 + 84

2001

Berná, Lucie

Jazzové období Bohuslava Martinů

Ivan Poledňák

113 + 38

2001

Čehovský, Petr

Jaromír Nohavica - fenomén českého folku osmdesátých a devadesátých let

Ivan Poledňák

85 + 20

2001

Frýbortová, Barbora

Latinské jednohlasé písně Chrudimského graduálu z roku 1530

Stanislav Tesař

140 + 0 + CD-ROM

2001

Srbková, Markéta

Písňová část Mladoboleslavského graduálu 1572 literátského bratrstva v Mladé Boleslavi

Stanislav Tesař

124 + 0 + CD-ROM

2001

Stratilková, Martina

Josef Suk: Smyčcový kvartet B dur, op. 11

Mikuláš Bek

122 + 45

2002

Kopecký, František

Vývojové kořeny soucasné tzv. "taneční hudby"

Ivan Poledňák

85 + 0 + CD-ROM

2002

Matlasová Tereza

Podkrkonošský symfonický orchestr

Vladimír Hudec

73 + 33

2002

Pimková, Zuzana

Josef Suk: Fantazie pro housle a orchestr g moll op. 24

Mikuláš Bek

68 + 47

2002

Vočka, Petr

Analýza Sonáty Fis dur op. 53 Alexandra Nikolajevice Skrjabina

Lenka Křupková

100 + 0

2003

Pražák, Štěpán

Pavel Bobek - Legenda české populární hudby

Ivan Poledňák

56 + 9

2003

Kopáčková, Eva

Ladislav Vycpálek: Smyčcový kvartet C dur, op. 3. Analýza a zvuková edice ve formátu MIDI

Lenka Křupková

66 + 42 + CD-ROM

2003

Horák, Václav

Analýza Smyčcového kvartetu c moll č. 1 op. 9 Karla Boleslava Jiráka

Lenka Křupková

119 + 39

2003

Kramář, Václav

Profil Chicka Corey a jeho přínos do jazzové hudby

Paul V. Christiansen

99 + 47

2003

Hniková, Petra

Zuzana Navarová – fenomén české hudební scény a její působení ve skupině Nerez

Ivan Poledňák

95 + 12

2003

Rampáčková, Dana

Známý neznámý - Ladislav Simon

Ivan Poledňák

95 + 83 + CD-ROM

2003

Carrascová, Lucie

Festival komorní hudby Český Krumlov (1987-2002)

Alena Burešová

94 + 55

2003

Brožová, Helena

Kruhy přátel hudby na Olomoucku, Šumpersku a Uničovsku a jejich organizátor Jan Morávek

Jan Vičar

92 + 26

2003

Karlíková, Tereza

Analýza čtvrtého smyčcového kvartetu Iši Krejcího

Lenka Křupková

76 + 13

2003

Lyko, Petr

Dechový orchestr mladých v Krnově

Alena Burešová

101 + 55

2004

Jirglová, Lucie

Atonální proud v české klavírní tvorbě 1918–1945

Marek Keprt

73 + 7

2004

Komárková, Michaela

Nápěvný a textový repertoár kancionálu sekty Habrovanských z roku 1530

Stanislav Tesař

123

2004

Kotasová, Jana

Analýza houslového koncertu g moll op. 26 Maxe Brucha

Marek Keprt

50 + 16

2004

Pavelková, Šárka

Festival mladých umělců Šumperské Preludium

Alena Burešová

76 + 24

2004

Rozkovcová, Radka

Adventní a vánoční duchovní písně českých pramenů 16. století

Stanislav Tesař

176 + 6

2004

Teryngerová, Johana

Česká nová vlna

Ivan Poledňák

70 + 15

2005

Špalek, Petr

Kytarový repertoár v novoříšské sbírce

Stanislav Tesař

66 + 0

2005

Hajdu, Filip

Olomoucká hudobná kultúra v rokoch 1960–1968

Jan Vičar

69 + 25

2005

Kocůrková, Jitka

Varhanní manuálník v novoříšské klášterní sbírce

Stanislav Tesař

97 + 0

2005

Kráčmar, Tomáš

Prvky Rejchova fugového systému v symfonickém díle Hectora Berlioze

Marek Keprt

79

2005

Kučerová, Alice

Hudební dění v Olomouci v letech 1945–1953

Jan Vičar

100 + 0

2005

Vraný, Václav

Prokomponované skladby pro comba Karla Velebného

Ivan Poledňák

74 + 0

 

Music OlomoucmusicologicaolomucensiapopkonferenceFB KMUKurz teorie a dějin hudbypruvodce pro 1. rocnikyStuduj muzikologiiStuduj uměnověduStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 2. 10. 12, vytvořeno: 13. 3. 12,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: