Muzikologie

Název studijního oboru

Muzikologie

Fakulta

FF

Studium

jednooborové, bakalářské, kombinované

Délka studia (roky)

3

Akademický titul

Bc.

V kombinaci s...

Studium garantuje

Doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.
Univerzitní 3
771 80 Olomouc
tel.: 585 633 287
lenka.krupkova@remove-this.upol.cz

Charakteristika oboru

Tříleté bakalářské studium Muzikologie je určeno absolventům konzervatoří a gymnázií (případně i dalších středních škol) s výrazným zájmem o teoretickou reflexi hudby. Je založeno na řízeném samostudiu, doplněném v nezbytném rozsahu prezenční formou výuky (tutoriály, výcviky, konzultace). Prezenční část výuky probíhá formou dvoudenních soustředění v průměru cca 3x za semestr (pátek a sobota).  Student získává ucelené znalosti z hudebněteoretických disciplín, dějin evropské a české hudby, disciplín systematické hudební vědy, cizích jazyků aj. Po úspěšné obhajobě bakalářské práce a vykonání bakalářské státní závěrečné zkoušky z teorie a dějin hudby se student může ucházet o další studium v navazujícím dvouletém ma­gisterském jednooborovém nebo dvouoborovém studiu muzikologie (prezenční forma).

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent bakalářského studia Muzikologie je odborník vybavený hudebněteoretickými a historickými znalostmi, jazykovými schopnostmi i praktic­kými hudebními zkušenostmi, které mu umožňují uplatnit se v hudebních institucích a organizacích: v odborných ústavech, muzeích, hudebních knihovnách, hudebních nakladatelstvích a vydavatelstvích, ve sdělovacích prostřed­cích, uměleckých agenturách aj. Absolvent získává akademický titul bakalář (ve zkratce Bc.).

Požadavky přijímací zkoušky 

TSP - Test studijních předpokladů

Uchazeči o studium absolvují Test studijních předpokladů. Další info viz. http://www.ff.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/bakalarske-a-magisterske-studium/prijimaci-rizeni/

Nahoru

Music OlomoucmusicologicaolomucensiapopkonferenceFB KMUKurz teorie a dějin hudbypruvodce pro 1. rocnikyStuduj muzikologiiStuduj uměnověduStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 2. 10. 12, vytvořeno: 22. 2. 12,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: