Zahraniční spolupráce

Olomoucké muzikologické pracoviště udržuje od devadesátých let 20. století vztah se St. Cloud State University v Minnesotě (USA) na základě projektu Study Art and Music in the Czech Republic. 

Na katedře také vyučovali a vyučují zahraniční specialisté, zejména z oblasti etnomuzikologie. V letech 2004–2005 to byl Paul Christiansen a od roku 2008 Greg Hurworth dosud. Na katedře přednášeli v rámci krátkodobých pobytů významní zahraniční odborníci, od roku 2011 např. Helmut Loos (Lipsko), Manuel Gervink (Drážďany), John Tyrrell (Nottingham), Jan Smaczny (Belfast), Vladimír Zvara (Bratislava), Michael Beckerman (New York), Magdalena Dziadek (Krakov), Vincent Giroud (Besançon), Marc Desmet (Saint-Étienne). V akademickém roce 2012/2013 byl na Filozofické fakultě UP realizován projekt Rozšíření a systematizace výuky ve světových jazycích na FF UP, do kterého se zapojila i Katedra muzikologie.

Music OlomoucmusicologicaolomucensiapopkonferenceFB KMUKurz teorie a dějin hudbypruvodce pro 1. rocnikyStuduj muzikologiiStuduj uměnověduStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 1. 10. 14, vytvořeno: 14. 2. 12,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: