Dokumenty

Harmonogram akademického roku KMU 2017/2018
Harmonogram akademického roku FF UP 2017/2018

ROZVRHY HODIN ZS 2017/18
Muzikologie - prezenční studium aktualizováno 24. 8. 2017
Muzikologie - kombinované studium aktualizováno 24. 8. 2017
Uměnovědná studia - prezenční studium aktualizováno 24. 8. 2017

Konzultační hodiny ZS 2017/2018

Studium jazyků KMU (aktualizováno 21. 9. 2016)

Průvodce studiem Muzikologie 2016-2017 pro KOMBINOVANÉ STUDIUM aktualizováno 12.9.2016
PRŮVODCE STUDIEM - video manuál pro 1. ročníky:  
http://www.ff.upol.cz/skupiny/studentum/pruvodce-studiem/videa-pro-prvaky/

Komplexní zkouška (aktualizováno 20. 8. 2011)
Souborná specializační zkouška (aktualizováno 12. 2. 2015)

Požadavky k bakalářské zkoušce Muzikologie (aktualizováno 21. 2. 2017) - pro studenty muzikologie, kteří zahájili prezenční studium po 1. 9. 2014
Požadavky k bakalářské zkoušce Muzikologie (aktualizováno 21. 2. 2017) - pro studenty kombinovaného studia muzikologie a studenty, jež zahájili prezenční studium muzikologie na FF UP před 1. 9. 2014
Požadavky k magisterské zkoušce Muzikologie - pro studenty, kteří nastoupili ke studiu v roce 2014 a později (aktualizováno 18. 1. 2016)    
Požadavky k bakalářské zkoušce, Uměnovědná studia (aktualizováno 10. 4. 2017)

Témata bak. a diplom. prací (2016/2017) (Muzikologie)
Témata bakalářských prací (2015/2016) (Uměnovědná studia)
Bakalářská a magisterská diplomová práce - normy a doporučení (aktualizováno květen 2014)
Zobrazení výsledků obhajoby BP/DP na Portále

Organizace odborných praxí na KMU - muzikologie a uměnovědná studia (aktualizováno 21. 1. 2016)
- potvrzení o praxi - interní
- potvrzení o praxi - externí

UMĚNOVĚDNÁ STUDIA - info nově otevřený obor od akademického roku 2009/10 
- předměty - jednoobor
- předměty - dvouobor

NOVÉ STUDIJNÍ PLÁNY PRO 1. ROČNÍKY BAKALÁŘSKÉHO A MAGISTERSKÉHO STUDIA MUZIKOLOGIE (září 2014)
- Bc. jednoobor
- Bc. dvouobor
- Mgr. jednoobor
- Mgr. dvouobor

 

 

 

 

 

Music OlomoucmusicologicaolomucensiapopkonferenceFB KMUpruvodce pro 1. rocnikyStuduj muzikologiiStuduj uměnověduempty_pageEN
Aktualizováno: 25. 9. 17, vytvořeno: 5. 6. 12,

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: