Department Members

Mgr. Jan Blüml, Ph.D.

Mgr. Jan Blüml, Ph.D. Assistant Professor, Secretary
Mgr. Jan Blüml, Ph.D.
Position Title
Assistant Professor, Secretary –

coordinator of study administration (STAG)

editor of Musicologica Olomucensia journal and Czech and Slovak Journal of Humanities - Musicologica

phone
585 633 284
e-mail
address
,Univerzitní 3, 5,779 00 Olomouc
vcard
vCard icon download

Opening hours

Wednesday 9:30-10:15 AM

Personal Info

Jan Blüml (1980): Since 2014 he has been working in the position of Assistant Professor at the Department of Musicology at Faculty of Arts, Palacký University Olomouc, Czech republic. His main academic interest lies in history of popular music of Central Europe with special emphasis on music in former Czechoslovakia. He is also interested in progressive rock and aesthetic issues related to the genre. At the Department of Musicology he leads courses in popular music, rock, popular culture and music theory. Since 2009 he has been active in music journalism (and has published more than a hundred reviews) and the popularization of music (including cooperation with the Czech Radio in České Budějovice and the Moravian Philharmonic Orchestra in Olomouc).

 

 

Publications

Monographs

Free Jazz Trio: kapitola z dějin českého jazzu [Free Jazz Trio. Chapter from the history of Czech jazz], Olomouc: Palacký University, 2014, 243 pages, ISBN 978-80-244-3996-9, (co-author Jan Košulič).

Monograph chapters

Způsoby existence jazzu v Československu 50. let [Modes of existence of jazz in Czechoslovakia in the 1950s], in: Československo v letech 1954–1962, Jiří Petráš a Libor Svoboda (eds.), Prague: The Institute for the Study of Totalitarian Regimes, 2015, pp. 106–110, ISBN 978-80-87912-24-9.

Rückgriffe und Diversifizierungen in der Musikkultur in Olomouc nach dem Jahre 1989, in: Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa, Helmut Loos (ed.), Leipzig: Gudrun Schröder Verlag, 2015, pp. 105–117, ISBN 978-3-926196-70-5, (co-author Alena Burešová).

Divadla malých forem v šedesátých letech (pp. 68–71), Divadlo hudby (pp. 161–180), Jazzová a populární hudba (pp. 375–443), Píseň Akordy Karla Plíhala (pp. 563–568), in: Hudba v Olomouci 1945–2013, Jan Vičar a kol., Olomouc: Palacký University, 2014, ISBN 978-80-244-3629-6.    

Státní politika versus populární kultura v Čechách na konci šedesátých let 20. století [State policy versus popular culture in Czechoslovakia at the end of the 1960s], in: Československé jaro 1968: naděje, sny, realita, Milan Skala (ed.),Prague: National Museum,2008,pp. 11–21, ISBN 978-80-7036-243-3.

Státní kulturní politika a česká populární hudba v období tzv. normalizace (k činnosti státních uměleckých agentur v letech 1969–1989) [The state cultural policy and the Czech popular music in the era of so-called normalization (the activities of the state artistic agencies in the years 1969–1989], in: Proměny hudby v měnícím se světě, Ivan Poledňák (ed.), Olomouc: Palacký University, 2007, pp. 43–56, ISBN 978-80-244-1809-4.

Studies

Reception of the Rolling Stones in Communist Czechoslovakia, Rock Music Studies [Routledge], 2015, Vol. 2, No. 3, pp. 257–279, ISSN 1940-1159. 

Wpływ estetyki powojennej awangardy na angloamerykański rock lat 60. z odniesieniami do czechosłowackiej sceny muzycznej [The postwar avant-garde music aesthetics and its influence on Anglo-American rock of the sixties with regard to the Czechoslovak scene], Opcje. Kwartalnik Kulturalny, 2015, Vol. 101, No. 4, pp. 56–61, ISSN 1230-9982.

Proměny instituce hudebního klubu na příkladu olomoucké populárně hudební scény před rokem 1989 [Transformations of the institution of music club using the example of popular music scene in Olomouc before 1989], Musicologica [online], 2015, No. 1, nonpaginated, ISSN 1337-9070, available online: www.musicologica.eu. 

Free Jazz Trio, czyli z dziejów jazzu w Czechoslowacji w czasach normalizacji [Free Jazz Trio: history of Czechoslovak jazz in the period of “normalization”], Opcje. Kwartalnik Kulturalny, 2014, Vol. 96, No. 3, pp. 30–35, ISSN 1230-9982.

Kulturně politické determinanty československého progresivního rocku na přelomu šedesátých a sedmdesátých let dvacátého století [Cultural and political determinants of Czechoslovak progressive rock at the turn of the 1960s and 1970s], Musicologica Olomucensia, 2014, Vol. 20, No. 20, pp. 7–13, ISSN 1212-1193.

K problematice regionálního výzkumu populární hudby s přihlédnutím k olomoucké hudební scéně [To the issue of regional research in popular music with regard to the music scene in Olomouc], Muzikologické fórum, 2013, Vol. 2, No. 2, pp. 111–114, ISSN 1805-3866.

Z kulturní historie rockové hudby v Olomouci: Water-Supply Spectres (1970–1979) [The cultural history of rock music in Olomouc: Water-Supply Spectres (1970–1979)], Musicologica Olomucensia, 2013, Vol. 17, No. 17, pp. 39–56, ISSN 1212-1193.

Historie a současnost muzikologické disciplíny teorie a dějiny nonartificiální hudby [History and present of the musicological discipline „Theory and History of Nonartificial Music“], Muzikologické fórum, 2012, Vol. 1, No. 2, pp. 39–42, ISSN 1805-3866.

Outline of the Development of Rock and Alternative Genres in Olomouc in 1960–2010, Musicologica Olomucensia, Vol. 15, No. 15, pp. 29–39, ISSN 1212-1193.

On the History of Modern Popular Music in Olomouc: Evolution of Folk, Country and Tramping Music before 1989, Musicologica Olomucensia, 2011, Vol. 13, No. 13, pp. 11–30, ISSN 1212-1193.

Art Rock: Definition of the Term with Regard to the Developement of Czech Designating Practice, Musicologica Olomucensia, 2010, Vol. 11, No. 11, pp. 9–22, ISSN 1212-1193.

Textbooks

Hudební formy a tektonika [Musical forms and tectonics], Olomouc: Palacký University, 2013, 100 pages, ISBN 978-80-244-3598-5.

Academic reviews

Zuzana Jurková a kol.: Pražské hudební světy; Prague Soundscapes, Hudební věda, 2015, Vol. 52, Nos. 3–4, pp. 395–398, ISSN 0018-7003.

Přemysl Houda: Intelektuální protest, nebo masová zábava? Folk jako společenský fenomén v době tzv. normalizace, Opus musicum, 2014, Vol. 46, No. 6, pp. 112–116, ISSN 0862-8505.

To the History of Jazz, To the History of Rock, Jazz Research News [University of Music and Dramatic Arts Gratz], 2011, pp. 84–86, ISSN 1812-8653. 

Populární kultura šedesátých let ve vzpomínkách slovenských rockerů [1960s Popular Culture in the Memories of Slovakian Rockers], Soudobé dějiny, 2009, Vol. 16, No. 2/3, pp. 495–499, ISSN 1210-7050. 

Academic translations

Raně křesťanská a byzantská hudba: dějiny a projev [Early Christian and Byzantine music: the history and expression], Olomouc: Institut svatého Jana Theologa pro studia východního křesťanství, 2004, 16 pages, ISSN 1214-8350.

 

 

Grants

2014-2016: main researcher of FPVČ project: Art-rock tendencies in modern popular music
2012-2014: main researcher of IGA project: Free Jazz Trio: the forty-year history of the band from Olomouc in words, pictures and sound in a nationwide context

 
Music OlomoucmusicologicaolomucensiapopkonferenceFB KMUpruvodce pro 1. rocnikyStuduj muzikologiiStuduj uměnověduempty_pageEN
Aktualizováno: 22. 2. 18, vytvořeno: 14. 2. 12,