Department Members

Mgr. Jana Spáčilová, Ph.D.

Mgr. Jana Spáčilová, Ph.D. Assistant Professor
Mgr. Jana Spáčilová, Ph.D.
Position Title
Assistant Professor
phone
585 633 285
e-mail
address
,Univerzitní 3, 5,779 00 Olomouc
vcard
vCard icon download

Personal Info

After her studies at Brno Conservatory (1994, violin), she graduated in musicology at Charles University in Prague (2001), then she received her PhD degree from Masaryk University in Brno (2007). As the Assistant Lecturer in the Department of Musicology of Masaryk University (2002–2009), she participated in the research projects concerning Italian opera in the Czech Lands during the Baroque Era. Between 2007 and 2014, she was curator for early music in the Department of the History of Music, Moravian Museum. Since September 2014, she is a member of the Department of Musicology of Palacký University Olomouc. 

Since 1996, she has participated as member of the ensemble Hofmusici in research concerning Baroque opera performance practice at Český Krumlov castle theatre. She specialising in Baroque music, predominantly Italian opera and oratorio.

Publications

Spáčilová, Jana. Soloists of the Opera Productions in Brno, Holešov, Kroměříž and Vyškov. Italian Opera Singers in Moravian Sources c. 1720-1740, Part I. In: zur Nieden, Gesa  - Berthold Over (ed.): Musicians' Mobilities and Music Migrations in Early Modern Europe. From Source Research to Cultural Studies, Mainz: Transcript-Verlag, in preparation.

+ Jiří Fukač (edited by Jiří K. Kroupa and Jana Spáčilová): Dochované inventáře chotkovské hudební sbírky na zámku Kačina [Preserved inventories of Chotek music collection at the Kačina castle]. Chotkové a Kutnohorsko. Antiqua Cuthna 5-11, 2009-2015, p. 42–64.

Spáčilová, Jana. Odraz hudebních kontaktů olomouckých biskupů 18. století v kroměřížské hudební sbírce [The Kroměříž Music Collection as the Reflection of Musical Contacts of Olomouc Bishops in 18th Century]. Musicologica Olomucensia 22, December 2015 (AUPO, Facultas Philosophica - Aesthetica 46 - 2015), p. 97-107.

Spáčilová, Jana. Unbekannte Brünner Oratorien Neapolitanischer Komponisten vor 1740. Musicologica Brunensia 49, 2014, 1, p. 137-161.

Spáčilová, Jana. Odraz scénografie jaroměřického zámeckého divadla v libretech oper provedených zde v letech 1726-1743 [A scenography of the Jaroměřice castle theatre according to libretti of operas produced there in 1726-1743]. Clavibus unitis, 2014, 3, p. 135-144. 

Spáčilová, Jana. Sarriho opera Didone v Brně (1734) a její rekonstrukce pro novodobé provedení (2014) [Sarri's opera Didone in Brno 1734 and its modern reconstruction in 2014]. Opus musicum, Brno: Nadace Opus musicum 46, 2014, 1, p. 18-30. 

Spáčilová, Jana. Kirchenmusik Wiener Komponisten in Mähren in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. In: Erhardt, Tassilo (ed.): Sakralmusik im Habsburgerreich 1570-1770, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2013, 348 s., ISBN 978-3-7001-6946-8; p. 285-300.

Die Rezeption der italienischen Oper am Hofe des Olmützer Bischofs Schrattenbach, in: Macek, Petr – Perutková, Jana (edd.): The Eighteenth-Century Italian Opera Seria: Metamorphoses of the Opera in the Imperial Age [Colloquia Musicologica Brunensia, 42, 2007], Praha 2013, p. 75–88. 

Opera Theatres in Moravia in the 1st Half of the 18th Century: the Present State of Knowledge and Research Perspectives, in: Bláha, Jiří (ed.): Svět barokního divadla / The World of Baroque theatre. Sborník přednášek z konferencí v Českém Krumlově / A compilation of Essays from Český Krumlov Conferences 2007–2011, in preparation.

Moravské prameny mešní tvorby Antonia Caldary: problém autenticity [Moravian Sources for Mass Compositions by Antonio Caldara: the Problem of Authenticity], Hudební věda 49, 2012, n. 1-2, p. 45–80.

Václav Kapsa – Jana Perutková – Jana Spáčilová: Some Remarks on the Relationship of Bohemian Aristocracy to Italian Music at the Time of Pergolesi, Studi Pergolesiani 8, 2012, p. 313–341.

The Libretto as a Source for Baroque Scenography, in: Christian M. Billing and Pavel Drábek (edd.): Czech Stage Art and Stage DesignSpecial Issue of Theatralia/Yorick 2011: 1. Brno: Masaryk University, 2011, p. 82–97.

Franková, Jana – Spáčilová, Jana. Le théâtre de Český Krumlov : une scène authentique?, in: Restitution et création dans la remise en spectacle des oeuvres des XVIIe et XVIIIe siècles. Annales de l’Association pour un Centre de Recherche sur les Arts du Spectacle aux XVIIe et XVIIIe siècles, 4, Juin 2010, p. 23–35.

Das „Oratorio di S. Giovanni Nepomoceno“ von Antonio Caldara im Kontext der Nepomuk-Oratorien in den 20er Jahren des 18. Jahrhunderts, Musicologica Austriaca 28, 2009, p. 145–160. 

Spáčilová, Jana – Vácha, Štěpán. New Insights into the Performance of Fux's Opera Costanza e Fortezza in Prague in 1723, Music in Art: International Journal of Music Iconography, 34, 1-2, 2009, p. 44-72

Grants

2016–2018

Hudební inventáře raného novověku v českých zemích (Music Inventories of the Early Modern Period in the Czech Lands), GAČR, GP 16-17615S (together with Masaryk University Brno and Academy of Sciences Prag).

2015–2018

Hudební vztahy Moravy v 18. století (Music connections of Moravia in the 18th century), Fond pro podporu vědecké činnosti FF UP (FPVC2015/15).

2012–2014

Katalog libret italské opery ve střední Evropě v první polovině 18. století, I: Morava (Catalogue of the Italian Opera Libretti in Central Europe in the 1st Half of the 18th Century, I: Moravia), GAČR, GPP409/12/P940, Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě (Association for Central European Cultural Studies).

 
Music OlomoucmusicologicaolomucensiapopkonferenceFB KMUpruvodce pro 1. rocnikyStuduj muzikologiiStuduj uměnověduempty_pageEN
Aktualizováno: 22. 2. 18, vytvořeno: 14. 2. 12,