Department Members

Mgr. et Mgr. Martina Stratilková, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Martina Stratilková, Ph.D. Substitute Head of Department, Assistant Professor
Mgr. et Mgr. Martina Stratilková, Ph.D.
Position Title
Substitute Head of Department, Assistant Professor
phone
585 633 278
e-mail
address
Room: 3.14,Univerzitní 3, 5,779 00 Olomouc
vcard
vCard icon download

Personal Info

Martina Stratilková (1979) earned her high school diploma in Vysoké Mýto (1997), and then studied musicology at the Philosophical Faculty of Palacky University in Olomouc (MA, 2003). Her bachelor thesis was a monograph providing musical analysis of Josef Suk's first string quartet, and her masters thesis was devoted to aesthetics and music aesthetics of Jaroslav Volek, Czech musicologist and aesthetician. At Palacky University in Olomouc she also continued to study psychology (MA, 2010) and doctoral studies in musicology (Ph.D., 2011). From 2004 she worked as an assistant and since 2010 she has been an assistant professor in the Department of Musicology. In 2011-2013, she taught music aesthetics, psychology and pedagogy at the Conservatory of Pardubice. Her research interests are problems of systematic musicology. She devotes hersef to musical aesthetics and philosophy of music, where her favorite issues follow phenomenological impulses in musicology, developed mainly in musical analysis and aesthetics. She is further concerned with research in music psychology and with music theory.

Publications

Book

 • Vývoj fenomenologického myšlení o hudbě [The Development of Phenomenological Thinking about Music] Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012.

 

Journal articles and book chapters

 •  “Husserlian Notion of Inner Perception, Sound Qualities and the Philosophy of Music in Geiger,”International Review of the Aesthetics and Sociology of Music 47, 2016 (2): 207–222.
 • “Sound or Expression: Dilemmas in the Phenomenological Aesthetics of 20th Century Music,” Ostium 12, 2016 (4).
 • “From Mersmann to Lewin: Toward a Conceptual Shift Within the Phenomenological Analysis of Music,” Musicologica Olomucensia 24 (2016): 101–111.
 • “Hans Mersmann and the Analysis of the New Music,” Musicologica Olomucensia 22 (2015): 109–119.
 • “Otakar Zich a Moritz Geiger o recepci uměleckého díla” [Otakar Zich and Moritz Geiger on reception of artworks] Muzikologické fórum 1, 2012 (2): 33–38.
 • “Music in Jean-Paul Sartre’s Philosophy,” Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philosophica-Aesthetica. Musicologica Olomucensia 13 (2011): 93–106.
 • “Irreality of a Work of Musik in Phenomenological Aesthetics,” Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philosophica-Aesthetica. Musicologica Olomucensia 11 (2010): 79–86.
 • “Husserlian Tradition in the Conceptions of Musical Time,” Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philosophica - Aesthetica. Musicologica Olomucensia 10 (2009): 169–180.  
 • Hudební časovost v pojmech Edmunda Husserla.  Miscellanea z výročních konferencí 2006 a 2007. Baťa, J. (ed.); Česká společnost pro hudební vědu, Etnologický ústav AV ČR, Praha 2008: 183–188.
 • Volek, Jaroslav. In Blume, Friedrich, Finscher, Ludwig, ed. Die Musik in Geschichte und Gegenwart: allgemeine enzyklopädie der Musik. Personenteil 17, Vin-Z. 2., neubearb. Ausg. Kassel: Bärenreiter, 2007.
 • Ingardenovo pojetí hudebního díla a etnická hudba. [Ingarden's notion of a musical work of art and ethnic music] Poledňák, I. et al.: Proměny hudby v měnícím se světě. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2007: 193–202.
 • “The place of music in Alfred Schütz’s life-world,”  Musicologica Olomucensia VIII. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Philosophica - Aesthetica - 2006. Univerzita Palackého v Olomouci: 43–50. 
 • “Estetické názory Jaroslava Volka” [Aesthetic Views of Jaroslav Volek] Estetika 41, 2005 (3–4): 230–249.
 • Berná, Lucie, Stratilková, Martina. “Music from the Czech Lands in Swedish Archives,” Czech Music, 2002 (2): 12–14. Published also in Czech as: “Hudební památky z českých zemí ve Švédských archivech,“ Opus musicum 2001 (6): 36–43.
 • entries for the Czech Dictionary of Musicians and Music Institutions: Jaroslav Volek (with Ivan Poledňák, 2009), Edmund Husserl (2009) 

 
Music OlomoucmusicologicaolomucensiapopkonferenceFB KMUpruvodce pro 1. rocnikyStuduj muzikologiiStuduj uměnověduempty_pageEN
Aktualizováno: 22. 2. 18, vytvořeno: 14. 2. 12,