Department Members

Doc. PhDr. Eva Vičarová, Ph.D.

Doc. PhDr. Eva Vičarová, Ph.D. Associate Professor, Guarantor of Art St
Doc. PhDr. Eva Vičarová, Ph.D.
Position Title
Associate Professor, Guarantor of Art St –

The overview of the European Music

The History of older music (till 1600)

The History of music in Olomouc

The Music Analyse

The Didactics of Music Education

The Music Criticism and Popularization of Music

The Art popularization and journalism

phone
585 633 291
e-mail
address
Room: 3.14,Univerzitní 3, 5,779 00 Olomouc
vcard
vCard icon download

Opening hours

Wednesday 11:15-12:00 AM

Personal Info

 

Eva Vičarová studied musicology (MA, 1996), journalism (Bc., 1996), and the theory and history of music (PhD, 1999) within the Philosophical Faculty, Palacký University,  Olomouc in the Czech Republic, where she became senior lecturer in 2013.  She has also studied at the Royal Holloway College, University of London (1996) and at Vienna University (1998). Since 2000, she has worked at the Department of Musicology, Philosophical Faculty of Palacký University in Olomouc. She lectures in the history of music, music analysis, music criticism and music didactics. In her research, she specialises in the history of musical culture in Olomouc, military music and church music, which has resulted in books entitled: Austrian Military Music of the 19th Century and Olomouc (2002) and Music in Olomouc Cathedral, 1872-1985 (2012).

 

Research fields:


The history of music in Olomouc

The military music

The church music

Publications

Books:

Rakouská vojenská hudba 19. století a Olomouc. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2002, 179s., ISBN 80-244-0401-X.

Hudba v olomoucké katedrále, 1872–1985. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2012, 268 s., ISBN 978-80-244-3226-7.

 

Chapters:

„19. století – „zlatý věk“ rakouské vojenské hudby“. In: Vojenská hudba v kultuře a historii českých zemí. Ed. Jitka Bajgarová. Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., Praha 2007, ISBN 978-80-87112-00-7, s. 23–34.

„Vojenská hudba“. In: Dějiny Olomouce. Sv. 2, hl. redaktor Jindřich Schulz, Olomouc 2009, s. 106, ISBN 978-80-244-2369.

„Hudba v katedrále“. In: Dějiny Olomouce. Sv. 2, hl. redaktor Jindřich Schulz,Olomouc 2009, s. 106-107, ISBN 978-80-244-2369.

 

Reviewed studies I:

“Military Bands and the Circulation of Music in the Austrian Empire during the Nineteenth Century.” In: The Circulation of Music in Europe 1600-1900. A Collection of Essays and Case Studies. Musical Life in Europe 1600-1900. Circulation, Institutions, Representation. The Circulation of Music. Volume II.  Editor Rudolf Rasch. BWV Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2008, s. 291-307, ISBN 978-3-8305-1528-9.

Brázdová, Lucie–Vičarová, Eva–Balatková, Jitka–Boženek, Karel:“Opera Orchestras in Moravia and Silesia the Eighteenth and the Nineteenth Centuries.”In: The Opera Orchestra in 18th- and 19th- Century Europe.Volume  I: The Orchestra in Society.  Musical Life in Europe 1600–1900. Circulation, Institutions, Representation.Editors: Niels Martin Jensen, Franco Piperno. BWV Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2008, s. 99–146, ISBN 978-3-8305-1487-9.

„Militärmusik in Olomouc in den Jahren 1848 bis 1918 vor dem Hintergrund der Entwicklung der Militärmusik in Oesterreich im 19. Jahrhundert“. In: Kongressberichte Bad Waltersdorf, Steiermark 2000, Lana Sudtirol 2002. Herausgegeben von Bernard Habla. Alta Musica, Band 24, Verlegt bei Hans Schneider. Tutzing 2003, s. 113–140, ISBN 3 7952 1127 1, ISSN 1433 / 5360.

“The influence of Austro-Hungarian Military Music on U. S. Band Music”. In: Kongressbericht Echternach, Luxemburg 2008 . Herausgegeben von Bernard Habla, Damien Sagrillo. Alta Musica, Band 28, Verlegt bei Hans Schneider. Tutzing 2010, s. 425-433, ISBN 978 3 7952 1295 7, ISSN 1433 / 5360.

“Gustav Mahler and Military Music”. In: Kongressbericht Oberschützen 2010 . Herausgegeben von Bernard Habla, Alta Musica, Band 29, Verlegt bei Hans Schneider. Tutzing 2012, s. 359–373, ISBN 978 3 86296 033 0, ISSN 1433 / 5360.

 

Reviewed studies II:

 “Military bands in the second half of the 19th century in Moravia, especially in Olomouc”. In: Musicologica Olomucensia IV. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica-Aesthetica 17, ed. Eva Vičarová, Jan Vičar, Olomouc, Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc 1998, s. 213–217, ISBN 80-7067-881-X.

„Militärkapelle und ihre Stellung in dem Musikleben des 19. Jahrhunderts. Einfluss der Militärkapelle auf die Olomoucer Musikkultur bis zum Jahre 1918“. In: Musicologica Olomucensia V. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica-Aesthetica 19, ed. Helena Chaloupková, Olomouc, Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc 2000, s. 143–154, ISBN 80-244-0068-5, ISSN 1212-1193.

„Význam vojenské hudby pro hudební kulturu habsburské monarchie v 19. století“. In: Opus musicum 23, 2001, č. 1, s. 11–21, ISSN 00862-8505.

„18. kongres Mezinárodní společnosti pro výzkum a podporu dechové hudby, Echternach, 10.–15. 7. 2008“. In: Hudební věda XLV, 2008, č. 3–4, s. 396–397, ISSN 0018-7003.

„Der Wenzelsdom in Olmütz – erzbischöfliches Gotteshaus und Centrum der cyrillischen Reform“. In: Musicologica Olomucensia X. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica-Aesthetica 34, ed. Věra Šímová, Jan Vičar, Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc 2009, s. 191–218, ISBN 978-80-244-2456-9, ISSN 1212-1193.

„19. konference Mezinárodní společnosti pro výzkum a podporu dechové hudby, Oberschützen 22.–27. 7. 2010“. In: Hudební věda XLVII, 2010, č. 2–3, s. 318–320, ISSN 0018-7003.

“The Paradox of the Culminating Period of Pavel Křížkovský Work.” In: Musicologica Olomucensia XI, June 2010, ed. Věra Šímová, Jan Blüml, Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc 2010, s. 95–102, ISSN 1212-1193

„Zdeněk Fibich and Olomouc.“ In: Musicologica Olomucensia XII, December 2010,  Zdeněk Fibich as a Central European Composer at the End of the Nineteenth Century, ed. Patrick F. Devine, Vladislava Kopecká, Jiří Kopecký, Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc 2010, s. 343-353, ISSN 1212-1193.

„Josef Nešvera a hudba v olomoucké katedrále v letech 1884–1914“. In:  Musicologica Olomucensia XIV, In honorem Jiří Sehnal, December 2011, ed. Alice Ondrejková, Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc 2011, s. 53–72, ISSN 1212-1193.

„Stanislav Vrbík a hudba v olomoucké katedrále v letech 1875–1985“. In: Musicologica Olomucensia 15, June 2012, ed. Filip Hajdu, Olomouc 2012, s. 123–135, ISSN 1212-1193.

„Chrámová hudba v Olomouci po roce 1945“. In: Musicologica Olomucensia 16, December 2012, ed. Markéta Koptová, Olomouc 2012, s. 109–126, ISSN 1212-1193.

„České a německé hudební spolky v Olomouci v letech 1918–1939“. In: Musicologica Olomucensia 17, June 2013, ed. Jan Höhn, s. 141–143, ISSN 1212-1193.

„Pavel Křížkovský (1820–1885), zakladatel moravského cyrilismu“. In: Opus musicum 2013, r. 35, č. 4, s. 48–59, ISSN 00862-8505.

"K vývoji české chrámové hudby ve 20. století". In: Musicologica Brunensia 2013, r. 48, č. 2, s. 143–153, ISSN 1212-0391.

"Chrámová hudba v Olomouci po roce 1945, II". In: Musicologica Olomucensia 18, December 2013, ed. Markéta Koutná, Olomouc 2013, s. 79–93, ISSN 1212-1193.

 

 

Studie a články publikované v ostatních periodikách a sbornících  

“Austrian military music of the 19th century and Olomouc.” In: Czech Music, 2003, č. 2, s 5–6, ISSN 1211-0264.

„Hudba v olomoucké katedrále v letech 1800–1914.“ In: Hudba v Olomouci a na střední Moravě I. In memoriam Vladimír Hudec. Ed. Eva Vičarová. Morava a svět: Umění v otevřeném multikulturním prostoru. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2007, s. 95–102, ISBN 978-80-244-1763-9.

Brázdová, Lucie–Balatková, Jitka–Vičarová, Eva: „Operní orchestr v Olomouci (1744–1900). Současný stav bádání.“ In: Hudba v Olomouci a na střední Moravě I. In memoriam Vladimír Hudec. Ed. Eva Vičarová. Morava a svět: Umění v otevřeném multikulturním prostoru. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2007, s. 56–67, ISBN 978-80-244-1763-9.

„Antonín Petzold a hudba v olomoucké katedrále (1914–31)“. In: Hudba v Olomouci a na střední Moravě II. Morava a svět: Umění v otevřeném multikulturním prostoru. Ed. Eva Vičarová. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2008, s. 91-110, ISBN 978-80-244-2078-3.

„Gustav Pivoňka v olomouckém hudebním životě“. In: Hudba v Olomouci a na střední Moravě II. Morava a svět: Umění v otevřeném multikulturním prostoru. Univerzita Palackého v Olomouci, Ed. Eva Vičarová. Olomouc 2008, s. 111-136, ISBN 978-80-244-2078-3.

„Gustav Pivoňka – olomoucký nositel Janáčkova odkazu“. In: Leoš Janáček světový a regionální. Sborník z 29. ročníku muzikologické konference Janáčkiana 2008, ed. Karel Steinmetz, Jan Novák, Ostrava 2008, s. 107-111, ISBN 978-80-7368-875-2.

„Gustav Pivoňka a hudba v olomoucké katedrále (1931–1975)“. In: Hudba v Olomouci a na střední Moravě III. Morava a svět: Umění v otevřeném multikulturním prostoru. Ed. Ingrid Silná, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2009, s. 161–178, ISBN 978-80-244-2362-3.

„Výročí Pavla Křížkovského“. In: Cantus XXI, 2010, č. 1, s. 6–8, ISSN 1210-7956.

„Sponzorství a vojenská hudba?“. In: Miscellanea z výročních konferencí České společnosti pro hudební vědu 2008. Fenomén mecenášství v hudební kultuře, Kabeláč – Ištván, ed. Jitka Bajgarová, Praha 2010, s. 111-116, ISBN 978-80-87112-35-9 (Etnologický ústav AV ČR), 978-80-86820-06-4 (Agora).

„Výročí Pavla Křížkovského“. In: Cantus XXI, 2010, č. 1, s. 6–8, ISSN 1210-7956.

„Sponzorství a vojenská hudba?“. In: Miscellanea z výročních konferencí České společnosti pro hudební vědu 2008. Fenomén mecenášství v hudební kultuře, Kabeláč – Ištván, ed. Jitka Bajgarová, Praha 2010, s. 111–116, ISBN 978-80-87112-35-9 (Etnologický ústav AV ČR), 978-80-86820-06-4 (Agora).

„19. konference Mezinárodní společnosti pro výzkum a podporu dechové hudby, Oberschützen 22.–27. 7. 2010“. In: Hudební věda XLVII, 2010, č. 2–3, s. 318–320, ISSN 0018-7003.

 

 
Music OlomoucmusicologicaolomucensiapopkonferenceFB KMUpruvodce pro 1. rocnikyStuduj muzikologiiStuduj uměnověduempty_pageEN
Aktualizováno: 19. 2. 18, vytvořeno: 14. 2. 12,