Studijní plány

Bližší představu o náplni bakalářského a magisterského studia Muzikologie i Uměnovědných studií, tedy o studijních předmětech a době jejich jejich doporučeného studia, je možné získat pohledem do Studijních plánů (tzv. Modré knihy), nacházejících se na fakultním webu v sekci pro studenty .

Music OlomoucmusicologicaolomucensiapopkonferenceFB KMUpruvodce pro 1. rocnikyStuduj muzikologiiStuduj uměnověduempty_pageEN
Aktualizováno: 2. 10. 12, vytvořeno: 7. 5. 12,

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: