Členové

Doc. PhDr. Jiří Kopecký, Ph.D.

Doc. PhDr. Jiří Kopecký, Ph.D. docent
Doc. PhDr. Jiří Kopecký, Ph.D.
funkce
docent –

výuka hudebně-historických předmětů

vedení bakalářských, magisterských a doktorských prací

výzkum hudební kultrury 19. století, zejména v českých zemích

katederní koordinátor programu Erasmus a dalších zahraničních stáží

tajemník Oborové rady KMU FF UP

telefon
585 633 287
e-mail
adresa
Místnost: 3.12,Univerzitní 3, 5,779 00 Olomouc
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

domluva přes mail jiri.kopecky@remove-this.upol.cz

konzultační hodiny v akademickém roce 2016/2017: úterý od 8.15 do 8.40

Osobní informace

muzikolog, narozen 12. 10. 1978, Vysoké Mýto Po maturitě na vysokomýtském Gymnáziu v roce 1997 studoval v Olomouci hudební vědu na FF UP. Letní semestr 2000 strávil na St. Cloud State Univerzity v Minnesotě díky projektu Study Art and Music in the Czech Republic (iniciátorem byl Jan Vičar). Magisterskou diplomovou práci Jaroslav Šeda a hudební život poválečného Československa (vedoucí práce - Jan Vičar) obhájil v roce 2002. Do interního doktorského studijního programu hudební vědy na FF MU v Brně byl přijat v roce 2002. Jako stipendista se v roce 2003 zúčastnil letních slavnostních her Richarda Wagnera v Bayreuthu. Zimní semestr 2003/2004 studoval na Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Disertační práci psal pod vedením Jiřího Vysloužila na téma Opery Zdeňka Fibicha na libreta Anežky Schulzové. Zabývá se hudební tvorbou 19. a 20. století, hudebním divadlem, lákají ho psychologické a estetické exkurzy.

Oborové zaměření

tvorba Zdeňka Fibicha

dějiny hudební kultury 19. století

opera a hudební divadlo

česko-polské a česko-německé hudební vztahy v 19. století

Publikace

Monografie:

1/ Kopecký, Jiří: Opery Zdeňka Fibicha z devadesátých let 19. století, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2008, 352 stran, ISBN 978-80-244-2191-9.

2/ Kopecký, Jiří, Koptová, Markéta: Richard Batka a hudební život Čechů a Němců v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2011, 137 stran, ISBN 978-80-244-2714-0.

3/ Kopecký, Jiří: Německá operní scéna v Olomouci 1770–1878, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2012, 398 stran, ISBN 978-80-244-3211-3.

4/ Jiří Kopecký, Jaromír Synek, Vít Zouhar: Hudební hry jinak. Hry se zvuky a elementární komponování. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2014, 224 stran, ISBN 978-80-7460-066-1.

 

Studie publikované v mezinárodně uznávaných/recenzovaných periodikách a sbornících:

1/ Zdeněk Fibich´s Work and Life Changed by a Literature, in: AUPO, Musicologica Olomucensia VIII, Jiří Kopecký, ed., Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2006, s. 117–124, ISSN 1212-1193.

2/ První opera Zdeňka Fibicha a Anežky Schulzové Hedy op. 43, in: Hudební věda, 2006, r. 43, č. 3, s. 280–310, ISSN 0018-7003.

3/ Fibichova hudba pro oči, in: Opus musicum, 2006, r. 38, č. 6, s. 59–63, ISSN 00862-8505.

4/ Písňový cyklus Poupata aneb Zdeněk Fibich dětem, in: http://acta.musicologica.cz, č. 1/2007, Lubomír Spurný, ed., ISSN 1214-5955 (21 stran).

5/ Søren Kierkegaard a smyslová/smyslná bezprostřednost hudby aneb Don Giovanni Wolfganga Amadea Mozarta, in: AUPO, Musicologica Olomucensia IX (Lenka Křupková, ed.), Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2007, s. 121–137, ISSN 1212-1193, ISBN 978-80-244-1716-5.

6/ Prodaná nevěsta v rukou ředitele Národního divadla F. A. Šuberta, kritiky a českých skladatelů, in: Opus musicum, 2007, r. 39, č. 7, s. 4–9, ISSN 00862-8505.

7/ Ženy, skladatelé a romantika peněz v 19. století, in: Opus musicum, 2008, r. 40, č. 6, s.17–20, ISSN 00862-8505.

8/ Cesta Bohuslava Martinů k opeře: Sestra Paskalina a Julietta, in: Opus musicum, 2009, r. 41, č. 4, s. 4–15, ISSN  00862–8505.

9/ Experimente mit der Tradition: „Sestra Paskalina“ und „Juliette“, in: Österreichische Musikzeitschrift, 64. Jahrgang, 11–12/2009,  s. 30–33, hrsg. von Marion Diederichs-Lafite,  ISSN 00 29-9316.

10/ The Opera Šárka by Zdeněk Fibich, in: Acta Univeritatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica – Aesthetica 34 – 2009, Musicologica Olomucensia X, Věra Šímová, Jan Vičar, ed., Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2009, s. 79–96, ISSN 1212-1193.

11/ Wagnerism in the Czech Lands around 1900, in: Musicologica Brunensia, Jiřímu Vysloužilovi k 85. narozeninám, 44/2009/1–2, Petr Macek, ed., Masarykova univerzita, Brno, 2009, s. 83–90, ISBN 978-80-210-4992-5, ISSN 1212-0391.

12/ Divadlo hudby, experiment mezi popularizaci a uměním, in: Bohemica Olomucensia 1 – Symposiana, 2. ročník, Lubomír Machala, šéfredaktor, Radek Malý, Lenka Malinová, redakce tohoto čísla, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2010, s. 231–239, ISSN 0231-634X.

13/ Fryderyk Chopin a koncept „českoslovanského stylu“, in: Opus musicum, 2010, r. 42, č. 3, s. 42–60, ISSN 00862-8505.

14/ From Melodrama to Opera via Music Drama and Historical Reprises, in: Universitas Palackiana Olomucensis 2010, Zdeněk Fibich as a Central European Composer at the End of the Nineteenth Century, Musicologica Olomucensia 12, Editor in chief Jan Vičar, Executive editors of Volume 12 (Decembre 2010) Patrick F. Devine, Vladislava Kopecká, Jiří Kopecký, s. 63–72, ISSN 1212-1193.

15/ Ztělesněná hudba a strženost tělem. Hudebně neviditelné odhalování, Musicologica Brunensia, Stanislavu Tesařovi k 70. narozeninám/Stanislav Tesař at 70, Petr Macek, ed., Masarykova univerzita, r. 45, 2010, č. 1–2, s. 129–148, ISBN 978-80-210-5303-8, ISSN 1212-0391.

16/ Lyrická opera Eva Josefa Bohuslava Foerstera, Julius Zeyer a Louis Gallet, in: Hudební věda 47, 2010, č. 4, s. 359–382, ISSN 0018-7003.

17/ Prague in 1895: A village in the city and production of Czech opera, in: Musik – Stadt. Traditionen und Perspektiven urbaner Musikkulturen. Bericht über den XIV. internationalen Kongress der Gesellschaft für Musikforschung vom 28. September bis 3. Oktober 2008 am Institut für Musikwissenschaft der Universität Leipzig (hrsg. von Helmut Loos), Band 1. Traditionen städtischer Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa, Gudrun Schröder Verlag, Leipzig 2011, s. 235–246, ISBN 978-3-926196-58-3.

18/ Der Direktor Friedrich Blum im Olmützer Theater und das Revolutionsjahr 1848, in: Acta musicologica Olomucensis Facultas Philosophica, Philosophica – Aesthetica 37–2011, Musicologica Olomucensia 13, Jan Vičar, ed. in chief, Petr Lyko, executive ed., Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2011, s. 71–80, ISSN 1212-1193.

19/ Olomoučtí divadelní ředitelé a německá opera 1830–1878, in:  Divadelní revue 1/2012, s. 95–120, ISSN 0862-5409.

 20/ Zdeněk Fibich’s opera Hedy as a “Czech Tristan” Between Wagnerism and Verismo, in: Journal of Literature and Art Studies, Volume 3, Number 10, October 2013, ISSN 2159-5836, s. 617–628.

21/ Česká hudební věda a česká hudba: nechtěné soužití?, in: Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století (Martin Hrdina, Kateřina Piorecká, ed.), Sborník příspěvků z 33. sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 21.–23. 2. 2013, Academia, Praha 2014, s. 218 –227, ISBN 978-80-200-2344-5.

22/ Jak se stal Shakespeare „kmotrem“ české hudby, in: Opus musicum, r. 46, č. 2, 2014, s. 18–33, ISSN 0862-8505.

23/ „Halka“ Stanisława Moniuszki w teatrze Tymczasowym i Narodowym w Pradze (1868–1898), in: Teatr muzyczny Stanisława Moniuszki (Magdalena Dziadek, Elżbieta Nowicka, red.), Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Komisja filologiczna i Komisja muzykologiczna, Poznań 2014, s. 307–318 (12 stran), ISBN 978-83-7654-247-8.

Učebnice/skripta:

1/ Hudba 19. století (Studijní texty pro distanční studium), FF UP v Olomouci, SDV (Středisko distančního vzdělávání), Olomouc 2006, 62 stran, ISBN 80-244-1498-8.

2/ Přehled dějin hudby 19. století, FF UP v Olomouci, Olomouc 2007, 133 stran, ISBN 978-80-244-1831-5.

3/ Hudba v českých zemích I (Muzikologie – kombinované studium), UPOL v Olomouci, Olomouc 2013, ISBN 978-80-244-3576-3 (40 stran).

4/ Hudba v českých zemích II (Muzikologie – kombinované studium), UPOL v Olomouci, Olomouc 2013, ISBN 978-80-244-3597-8 (56 stran).

Ediční/redakční činnost:

1/AUPO, Musicologica Olomucensia VIII, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2006, 236 stran, ISBN 80-244-1378-7, ISSN 1212-1193.

2/Zdeněk Fibich. Stopy života a díla, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2009, 135 stran, ISBN 978-80-244-2405-7.

3/Zdeněk Fibich: Královna Ema, Hakon (hudebnina), Tomáš Kráčmar, co-editor, Judith Fiehler, translation, Vlasta a Hubert Reittererovi, Übersetzung, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2009, 52 stran, ISBN 978-80-244-2469-9.

4/ Acta Universitatis Palackianae Olomucensis 2010, Zdeněk Fibich as a Central European Composer at the End of the Nineteenth Century, Musicologica Olomucensia 12, Editor in chief Jan Vičar, Executive editors of Volume 12 (Decembre 2010) Patrick F. Devine, Vladislava Kopecká, Jiří Kopecký, 392 stran, ISSN 1212-1193.

 

Kritická činnost pro časopis Hudební rozhledy od roku 2003.

Referáty na domácích i zahraničích konferencích.


Hesla pro elektronický Český hudební slovník osob a institucí (projekt brněnského Ústavu hudební vědy, www.phil.muni.cz/music/slovnik).

Popularizační texty pro hudební festival Mladé pódium, 2003-2011.
 
Zpracování Hudebních listů 1871 a Dalibora 1900-1908 pro RIPM.
 

 
Music OlomoucmusicologicaolomucensiapopkonferenceFB KMUKurz teorie a dějin hudbypruvodce pro 1. rocnikyStuduj muzikologiiStuduj uměnověduStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 21. 2. 18, vytvořeno: 14. 2. 12,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: