Členové

PhDr. Ingrid Silná, Ph.D.

PhDr. Ingrid Silná, Ph.D. externí pracovnice
PhDr. Ingrid Silná, Ph.D.
funkce
externí pracovnice
telefon
585 633 278
e-mail
adresa
Místnost: 3.14,Univerzitní 3, 5,779 00 Olomouc
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

pondělí 16.30 – 17.15

Osobní informace

Mgr. et PhDr. Ingrid Silná Ph.D., pochází z Prostějova, vystudovala Konzervatoř v Brně, obor varhany (u prof. Vratislava Bělského) a kompozici (u JUDr. Jana Duchaně), ve které pokračovala dále na Janáčkově akademii múzických umění (u prof. dr. Zdeňka Zouhara) tamtéž. V letech 2000 – 2005 byla posluchačkou doktorandského programu studia hudební vědy a hudební teorie na katedře muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Své diplomové práce věnovala tématům – Francesco Carlo Müller (1729 - 1803) – Latinské pastorální mše a Jan Leopold Kunert (1784 - 1865). Ve své práci se hlavně zaměřuje na výzkum hudebního života 18. – 20. století na Moravě. Za publikace Hudba ve farním kostele sv. Václava v Tovačově a Ezechiel Ambros obdržela čestné uznání rektora Univerzity Palackého v Olomouci. Kromě svého působení na katedře muzikologie FFUP v Olomouci vyučuje hudební teorii a dějiny hudby na Konzervatoři Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži a na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci. 

Publikace

Monografie:

Hudba ve farním kostele sv. Václava v Tovačově. Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc 2009, 164 s., ISBN 978-80-244-2426-2.

Chrámový pěvecký sbor Církve československé husitské v Olomouci-Hodolanech. Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc 2010, 114 s., ISBN 978-80-244-2583-2.

Ezechiel Ambros. Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc 2011, ISBN 978-80-244-2909-0.

František Perna učitel a hudební skladatel. Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc 2013, 198 s., ISBN 978-80-244-3551-0.

Hudba v olomouckých spolcích v letech 1918–1939. Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc 2016, 300 s. ISBN  978-80-244-5079-7.

Ediční/redakční činnost:

Francesco Carlo Müller – Messa in A di Dominica pro tempore Nativitatis vel alio. Ed. Ingrid Silná. Vydavatelství Univerzity Palackého Olomouc 2007, 72 s. ISBN 987-80-244-1706-6.

Sága rodu Štégerů.  Ed. Ingrid Silná. Město Tovačov. Tovačov 2008. 225 s.

Hudba v Olomouci a na střední Moravě III. Ed. Ingrid Silná. Morava a svět: Umění v otevřeném multikulturním prostoru. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2009,  260  s., ISBN 978-80-244-2362-3.

Amatérské divadelnictví na Tovačovsku. Ed. Ingrid Silná. Město Tovačov, Tovačov 2010, 247 s., ISBN 978-80-254-6619-3

Studie a články

Chrámová hudba v Kroměříži v první polovině 19. století. In: Hudba v Olomouci a na střední Moravě I. In memoriam Vladimír Hudec. Ed. Eva Vičarová. Morava a svět: Umění v otevřeném multikulturním prostoru. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2007, s. 83-94., ISBN 978-80-244-1763-9.

Poslední olomoucký věžný Josef Kunert. In: Olomoucký Archivní sborník. Ed. Heda Minaříková.  Zemský archiv v Opavě – Státní okresní archiv Olomouc, Olomouc 2008, s. 86-93, ISBN 978-80-86388-64-9

Tovačovský učitel a regenschori Jan Loyka (1827-1900).  Sborník Státního okresního archivu Přerov. Ed. Jiří Lapáček. Zemský archiv v Opavě – Státní okresní archiv Přerov, Přerov 2008, s. 118-122, ISBN 978-80-86388-62-5.

Francesco Carlo Müller (1729-1803) a jeho pastorální mše. In: Hudba v Olomouci a na střední Moravě II. Morava a svět: Umění v otevřeném multikulturním prostoru. Ed. Eva Vičarová. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2008, s. 53-72, ISBN 978-80-244-2078-3.

Chrámová hudba v Tovačově. In: Hudba v Olomouci a na střední Moravě II. Morava a svět: Umění v otevřeném multikulturním prostoru. Ed. Eva Vičarová. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2008, s. 73-89, ISBN 978-80-244-2078-3.

Historie varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kojetíně. In: Kojetín v proměnách času – sborník.  Ed. František Řezáč. Městské kulturní středisko Kojetín, Kojetín 2009, s. 177-186, ISBN 978-80-254-4254-8.

K historii varhan kostela sv. Václava v Tovačově. Sborník Státního okresního archivu Přerov. Ed. Jiří Lapáček. Zemský archiv v Opavě – Státní okresní archiv Přerov, Přerov 2009, s. 22-28, ISBN 978-80-86388-75-5.

Ezechiel Ambros organizázor hudebního života v Prostějově na přelomu 19. – 20. století. In: Hudba v Olomouci a na střední Moravě III. Morava a svět: Umění v otevřeném multikulturním prostoru. Ed. Ingrid Silná, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2009, s. 145-160, ISBN 978-80-244-2362-3

Pěvecký sbor v Husově sboru v Olomouci. In: Olomoucký archivní sborník 9. Ed. Heda Minaříková, Zemský archiv v Opavě – Státní okresní archiv Olomoucm, Olomouc  2011, s. 138-151,  ISBN 978-80-86388-92-2.

Turmmusik im 19. Jahrhundert in Litau. In: Musicologia olomucensia 13.  Ed. Petr Lyko, Vydavatelství Univerzity Palackého Olomouc, Olomouc 2011,  s. 81–92, ISSN 1212-1193.

Jubileum olomouckého MPS Haná. In: CANTUS 2/2012. Ed. Karel Kašák, Unie českých pěveckých sborů, Praha 2012, s.  12-13, ISSN 1210-7956

Pěvecký sbor v Husově sboru ve Velké Bystřici. In: Olomoucký archivní sborník 10. Ed. Heda Minaříková, Zemský archiv v Opavě – Státní okresní archiv Olomouc 2012, s. 104-110, ISBN 978-80-86388-98-4.

Hudební sbírka kostela sv. Václava v Tovačově. In: Muzikologické fórum, 1/2012. Ed. Markéta Kratochvílová, ČSHV Praha 2012, s. 58-62, ISSN 1805-3866.

Šedesát let mužského pěveckého sboru Haná. In: Olomoucký archivní sborník 10. Ed. Heda Minaříková, Zemský archiv v Opavě – Státní okresní archiv Olomouc 2012, s. 111-116, ISBN 978-80-86388-98-4.

Hudba v kostele sv. Markéty v Troubkách ve druhé polovině 19. století. In: Sborník Státního okresního archivu Přerov. Ed. Jiří Lapáček. Zemský archiv v Opavě – Státní okresní archiv Přerov, Přerov 2012, s. 41-46. ISBN 978-80-87632-00-0

Prostějovská léta Viléma Steinmana. In: Musicologica Olomucensia 16, December 2012. Ed. Markéta Koptová, Vydavatelství Univerzity Palackého Olomouc, Olomouc 2012, s. 93–107.  ISSN 1212-1193.

Pěvecký sbor prostějovské Farní cyrilské jednoty v letech 1890-1915. In:  KROK: kulturní revue Olomouckého kraje, 2014, 11(4), s. 20-24. ISSN 1214-6420.

Žerotín. In: Vičar, Jan a kol. Hudba v Olomouci 1945-2013. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. 299-308. Memoria artis. ISBN 978-80-244-3629-6.

Elysium Roberta Hejnara. In: Vičar, Jan a kol. Hudba v Olomouci 1945-2013. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. 579-582. Memoria artis. ISBN 978-80-244-3629-6.

Vítězslav Tugendlieb. In:  Z hudební historie Hranicka a Lipenska. Ed. František Kopecký, MAS Moravská brána, z.s. 2015, s. 14-20. ISBN 978-80-906277-0-3.

Rudolf Heider.  In:  Z hudební historie Hranicka a Lipenska. Ed. František Kopecký, MAS Moravská brána, z.s. 2015, s. 21-26. ISBN 978-80-906277-0-3.

Naděžda Kniplová. In:  Z hudební historie Hranicka a Lipenska. Ed. František Kopecký, MAS Moravská brána, z.s. 2015, s. 27-32. ISBN 978-80-906277-0-3.

Koncertní zájezd Občanské besedy Jurik v Hranicích do Cařihradu roku 1928. In:  KROK: kulturní revue Olomouckého kraje, 2015, 12(3), s. 54-56. ISSN 1214-6420.

Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci – současnost a perspektivy. In: Muzikologické fórum, 1-2/2015. Ed. Lubomír Tyllner, ČSHV Praha 2015, s. 137-141, ISSN 1805-3866.

Olomoucké sokolské divadelnictví v letech 1918-1938. In:  KROK: kulturní revue Olomouckého kraje, 2016, 13(1), s. 42-44. ISSN 1214-6420.

Malý portrét koncertní pěvkyně Gertrude Pitzinger. In:  KROK: kulturní revue Olomouckého kraje, 2016, 13(3), s. 21-23. ISSN 1214-6420

 
Music OlomoucmusicologicaolomucensiapopkonferenceFB KMUKurz teorie a dějin hudbypruvodce pro 1. rocnikyStuduj muzikologiiStuduj uměnověduStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 22. 2. 18, vytvořeno: 14. 2. 12,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: