Členové

Mgr. Václav Uhlíř

Mgr. Václav Uhlíř doktorand
Mgr. Václav Uhlíř
funkce
doktorand
e-mail
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

úterý 11:15 - 12:00

kancelář za kůrem kaple Božího Těla - Univerzitní 3, Olomouc.

Osobní informace

Václav Metoděj Uhlíř (*1988)

vystudoval Církevní konzervatoř Opava, obor sbormistrovství u MgA. Kremeny Peschakové a obor Hra na varhany MgA. Tomáše Thona, absolvoval v roce 2010 u BcA. Lukáše Kubenky. V letošním roce dokončil magisterské studium oboru Muzikologie na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde se věnuje zejména hudebně-analytické a organologicko-dokumentační činnosti, hudební kompozici a edičnímu cyklu skladatele Jiřího Strejce. V tomto akademickém roce pokračuje v postgraduálním studiu. Paralelně studuje hru na varhany na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Z jeho publikační činnosti lze jmenovat kapitolu v knize Olomoucké hudby ve dvacátém století, nebo kapitolu o varhanách ve výroční publikaci Ostravské filharmonie. Zároveň studuje hru na varhany na akademii múzických umění. Od roku 2009 pedagogicky působil na ZUŠ ve Zlatých Horách, od roku 2012 učí na ZUŠ Žerotín-Olomouc. Je  varhaníkem chrámu sv. Mořice v Olomouci. Z koncertních vystoupení lze jmenovat spolupráci s Filharmonií Hradec Králové a Filharmonií Zlín, nebo tradiční vánoční koncerty s Jaroslavem a Julií Svěcenými. Zaměřuje se na hudbu 17. a 20. století, zejména na českou varhanní tvorbu.

 
Music OlomoucmusicologicaolomucensiapopkonferenceFB KMUKurz teorie a dějin hudbypruvodce pro 1. rocnikyStuduj muzikologiiStuduj uměnověduStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 16. 2. 18, vytvořeno: 14. 2. 12,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: