Grantové projekty

MŠMT

Výzkumný záměr MŠMT (2007–2013, MSM6198959225)
Morava a svět: Umění v otevřeném multikulturním prostoru
Hlavní řešitel: prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
Garant hudební oblasti: prof. PhDr. Jan Vičar, CSc.
Řešitelé: Mgr. Lucie Brázdová, Ph.D., Mgr. Filip Hajdu, Mgr. Alice Kučerová, Mgr. Petr Lyko, Ph.D., prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc., PhDr. Ingrid Silná, Ph.D., PhDr. Eva Vičarová, Ph.D., prof. PhDr. Jiří Vysloužil, DrSc.

Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum udělená roku 2010 Univerzitě Palackého v Olomouci Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (2010)
Hudební život Čechů a Němců v Praze na přelomu 19. a 20. století v zrcadle kritické činnosti Richarda Batky
Řešitel: PhDr. Jiří Kopecký, Ph.D.
Spoluřešitelka: Mgr. et Mgr. Markéta Koptová, Ph.D.

Rozvojový projekt Excelence vzdělávání MŠMT (2013)
Fenomenologie a hudební impresionismus v první polovině dvacátého století

Řešitelka: Mgr. Martina Stratilková, Ph.D.

Rozvojový projekt Excelence vzdělávání MŠMT (2013)
Německá operní scéna v Olomouci jako součást rakousko-uherské divadelní kultury
Řešitelka: Doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.

Rozvojový projekt Excelence vzdělávání MŠMT (2012)
Vývoj fenomenologického myšlení o hudbě
Řešitelka: Mgr. Martina Stratilková, Ph.D.

Rozvojový projekt Excelence vzdělávání MŠMT (2010)
Hudba ve filozofii J.-P. Sartra
Řešitelka: Mgr. Martina Stratilková, Ph.D.

Rozvojový projekt MŠMT (2007)
Příprava nového studijního oboru Uměnovědná studia
Řešitelka: PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.

Integrovaný rozvojový projekt MŠMT (2005)
Rozvoj distančního vzdělávání a e-learningu
Řešitel: Středisko distančního vzdělávání FF UP
Spoluřešitelka: PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.

Rozvojový projekt MŠMT (2004–2005)
Příprava kombinovaného studia muzikologie
Řešitel: Středisko distančního vzdělávání FF UP
Spoluřešitelka: PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.

Integrovaný rozvojový projekt MŠMT (2004)
Zavedení e-learningu na Univerzitě Palackého v Olomouci
Řešitel: Středisko distančního vzdělávání FF UP
Spoluřešitelka: PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.

 

GAČR

Grantový projekt Grantové agentury České republiky (2009–2011)
Německá opera v Olomouci
Řešitelka: Doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.
Spoluřešitel: PhDr. Jiří Kopecký, Ph.D.

Grantový projekt Grantové agentury České republiky (2009–2014)
Výzkum post-indeterministických kompozičních metod: komponování v hudebních animačních programech a v hudební výchově
Hlavní řešitel: Doc. MgA., Mgr. Vít Zouhar, Ph.D., Katedra hudební výchovy PdF UP
Člen týmu: PhDr. Jiří Kopecký, Ph.D.

Grantový projekt Grantové agentury České republiky (2008)
Opery Zdeňka Fibicha z devadesátých let 19. století
Řešitel: Mgr. Jiří Kopecký, Ph.D.

Grantový projekt Grantové agentury České republiky (2006–2007)
Korespondence Vítězslava Nováka 1915-1949
Řešitelka: PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.

Grantový projekt Grantové agentury České republiky (2002–2004)
Korespondence Vítězslava Nováka 1890-1914
Řešitelka: PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.

 

FRVŠ

Projekt Fondu rozvoje vysokých škol (2009)
Inovace studijního předmětu Dějiny hudby 2. poloviny 20. století
Řešitelka: PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.

Projekt Fondu rozvoje vysokých škol (2005)
Ke stavu výuky předmětu hudební estetika na českých a vybraných zahraničních vysokých školách
Řešitel: prof. PhDr. Ivan Poledňák, DrSc.
Spoluřešitelka: Mgr. Martina Stratilková

 

IGA

IGA FF_2013_074:Dokumentace varhan olomoucké arcidiecéze - varhany olomouckého a šternberkého děkanátu
Řešitelka: Mgr. Kocůrková Jitka
Garant: Prof. PhDr. Jan Vičar, CSc.

IGA FF_2013_092: Hudba jako stresor – expoziční situace (stav bádání, případová studie, návrh experimentálního výzkumu)
Řešitel: Mgr. Kristián Nosál
Garant: Prof. PhDr. Jan Vičar, CSc.

IGA FF_2013_002: Hudební paměti Emanuela Chvály
Řešitel: Mgr. Filip Válek
Spoluřešitel: PhDr. Jiří Kopecký, Ph.D.

GA FF_2013_059: Olomoucké působení Iši Krejčího (1904–1963)
Řešitelka: Mgr. Markéta Koutná
Spoluřešitelka: PhDr. Eva Vičarová, Ph.D.

IGA FF_2012_041: Hudba na Univerzitě Palackého v Olomouci
Řešitel: Mgr. Petr Lyko, Ph.D.
Spoluřešitelé: Bc. Pavlína Kráčmarová, Mgr. Jan Přibil

IGA FF_2012_036: Free jazz trio: čtyřicetiletá historie významné olomoucké hudební skupiny slovem, obrazem a zvukem v celorepublikovém kontextu
Řešitel: Mgr. Jan Blüml
Garant: Prof. PhDr. Jan Vičar, CSc.

IGA FF_2012_061: Soubor baletu profesionálního českého divadla v Olomouci v letech 1920–2000.
Řešitelka: Mgr. Alice Ondrejková, Ph.D.
Spoluřešitelky: Bc. Miriam Hasíková, Bc. Veronika Kupská

 

FPVČ

Fond pro podporu vědecké činnosti FF UP (2013–2016)
Soubor baletu na olomoucké profesionální divadelní scény ve 20. století
Řešitelka: Mgr. Alice Ondrejková, Ph.D.
Spoluřešitelka: Mgr. Věra Šímová

Fond pro podporu vědecké činnosti FF UP (2013–2016)
České a německé hudební spolky v Olomouci v letech 1918–1939
Řešitelka: PhDr. Eva Vičarová, Ph.D.
Spoluřešitelka: PhDr. Ingrid Silná, Ph.D.

Fond pro podporu vědecké činnosti FF UP (2013–2016)
Alexandr Nikolajevič Skrjabin jako inovátor hudební řeči
Řešitel: MgA. Marek Keprt, Ph.D.

Fond pro podporu vědecké činnosti FF UP (2013–2016)
Fenomenologická analýza hudby
Řešitelka: PhDr. Martina Stratilková, Ph.D.

 

OPERAČNÍ PROGRAMY VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK)

Projekt OP VK (2012–2015)
Zkvalitnění systému kombinované výuky na FF UP a inovace vybraných oborů v kombinované formě
(CZ.1.07/2.2.00/28.0069)
Hlavní řešitelka: Mgr. Dana Bilíková, Institut celoživotního vzdělávání FF UP
Odborný garant studijního oboru muzikologie: Doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.
Organizační garant studijního oboru muzikologie: Mgr. Věra Šímová

Projekt OP VK (2012–2014)
Vytvoření systému řízení kvality zahraničních pracovních stáží studentů UP
(CZ.1.07/2.2.00/28.0176)
Hlavní řešitelka: Mgr. Marie Raková, Oddělení mezinárodních vztahů UP
Katederní odborný garant zahraničních pracovních stáží: Mgr. Věra Šímová

Projekt OP VK (2011–2013)
Inovace kurzů akademické angličtiny pro humanitní obory
Hlavní řešitelka: Manuela E. Gheorghe, D. Phil. (Oxon), Katedra aplikované lingvistiky FF UP
Autor publikace Academic English for Students of Musicology: Prof. PhDr. Jan Vičar, CSc.
Koordinátorka oboru muzikologie, spoluautorka publikace Academic English for Students of Musicology: PhDr. Eva Vičarová, Ph.D.
Koordinátor pro studenty muzikologie: Mgr. Jan Blüml

 

OSTATNÍ PROJEKTY

Projekt „Internationale Arbeitsgemeinschaft für die Musikgeschichte in Mittel-und Osteuropaan der Universität Leipzig“ (2001–2003)
Musikerbriefe als Spiegel überregionaler Kulturbeziehungen in Mittel- und Osteuropa. Eine Edition
Řešitel: Universität Leipzig, Institut für Musikwissenschaft.
Spoluřešitelka: PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.

Music OlomoucmusicologicaolomucensiapopkonferenceFB KMUKurz teorie a dějin hudbypruvodce pro 1. rocnikyStuduj muzikologiiStuduj uměnověduStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 14. 11. 13, vytvořeno: 14. 2. 12,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: