ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS

MUSICOLOGICA OLOMUCENSIA

Periodikum je určeno muzikologické veřejnosti. Ve studiích historického, teoretického i analytického zaměření představuje výsledky základního vědeckého výzkumu pracovníků českých i zahraničních muzikologických institucí a nejvyspělejších studentů vysokých škol. Vedle toho časopis přináší zpravodajství z vědeckých konferencí, recenze muzikologické literatury a informace o probíhajících vědeckých projektech. Texty jsou publikovány v angličtině, němčině, češtině nebo slovenštině, všechny studie jsou opatřeny resumé v češtině a v angličtině. Vědecké studie přijaté do tohoto periodika procházejí recenzním řízením dvěma nezávislými recenzenty. Informace o průběhu recenzního řízení a formálních parametrech textů jsou uvedeny v sekci Pokyny pro přispěvatele a překladatele.

Název periodika: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philosophica-Aesthetica. Musicologica Olomucensia.

ISSN: 1212-1193

Reg. číslo: MK ČR E 19473

Vznik periodika: 1993

Periodicita vydání:
   do 2009: jedenkrát ročně nebo jedenkrát za dva roky
   od 2010: dvakrát ročně (červen, prosinec)

Periodikum Musicologica Olomucensia je od roku 2010 recenzovaným neimpaktovaným periodikem.

Vydavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci
IČ 61989592
Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

Katedra muzikologie
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Univerzitní 3
771 80 Olomouc
tel.: 585 633 283
fax: 585 633 280
musicology@remove-this.upol.cz
http://musicology.upol.cz

Redakční rada

Předseda:
Lenka Křupková (Univerzita Palackého v Olomouci)

Členové:
Jan Vičar (Univerzita Palackého v Olomouci)
Michael Beckerman (New York University)
Mikuláš Bek (Masarykova univerzita, Brno)
Roman Dykast (Akademie múzických umění v Praze)
Jarmila Gabrielová (Univerzita Karlova v Praze)
Lubomír Chalupka (Univerzita Komenského v Bratislavě)
Dieter Torkewitz (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien)

Music OlomoucmusicologicaolomucensiapopkonferenceFB KMUpruvodce pro 1. rocnikyStuduj muzikologiiStuduj uměnověduStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 2. 9. 14, vytvořeno: 21. 2. 12,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: