Organizace a administrace zahraničních záležitostí na FF UP

 

1. Organizaci a administraci zahraničních záležitostí na FF UP má na starosti:

 

Oddělení pro zahraniční záležitosti FF UP (ZO FF)

Dana Sztwiertnia Hellová - fakultní koordinátorka pro zahraničí

dana.hellova@remove-this.upol.cz,tel. 585 633 014, děkanát FF UP, Křížkovského 10, Olomouc, dv. č. 2.08

 

ZO FF zajišťuje VŠEOBECNĚ následující činnosti:

·        informace pro studenty a pracovníky FF UP v oblasti zahraničních záležitostí

·        vysílání studentů FF UP do zahraničí (stipendijní pobyty, možnosti studia v zahraničí, administrace výjezdů atd.) → především NEERASMOVSKÉ výjezdy

·        přijetí zahraničních studentů a pedagogů na FF UP

·        cesty pracovníků a pedagogů FF UP

·        spolupráce se zahraničními univerzitami (bilaterální smlouvy, společné projekty)

Bližší informace na http://www.ff.upol.cz/menu/zahranicni-vztahy .

 

2. AGENDU ERASMUS+ zajišťuje:

 

Oddělení mezinárodních vztahů

Rektorát UP

Křížkovského 8

Olomouc

 

3. KATEDRA

 

Katedra zajišťuje navázání kontaktu se zahraniční školou, podpis bilaterální smlouvy, výběr učitelů a studentů či sestavení studijního programu pro studenty zajišťují příslušné katedry. Learning Agreement, čili individuální studijní plán na zahraniční VŠ i jeho změny student sepisuje se svým katederním koordinátorem pro zahraničí (seznam najdete v záložce Kontakty na http://www.ff.upol.cz/menu/zahranicni-vztahy).

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Každá zahraniční studijní i pracovní mobilita musí být zaevidována ve STAGu, aby studentovi mohly být po ukončení mobility uznány zahraniční kredity. Proto je nutné výjezd na zahraniční pobyt před odjezdem nahlásit fakultnímu koordinátorovi pro zahraniční záležitosti e-mailem na: dana.hellova@remove-this.upol.cz, (Děkanát FF UP, Zahraniční oddělení – viz výše)

Music OlomoucmusicologicaolomucensiapopkonferenceFB KMUpruvodce pro 1. rocnikyStuduj muzikologiiStuduj uměnověduStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 2. 10. 14, vytvořeno: 1. 10. 14,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: