Diplomové 2005 a starší

 

ROK

AUTOR

NÁZEV PRÁCE

VEDOUCÍ PRÁCE

poč. stran
(+ stran příloh)

1995

Keferová, Jindřiška

Klavír v díle Pavla Vranického

Miroslav K. Černý

75 + 37

1995

Křupková, Lenka

K hudebně dramatické struktuře opery Věc Makropulos Leoše Janáčka

Mikuláš Bek

94 + 35

1996

Coufalová, Božena

Gregoriánský chorál v liturgické tradici utrakvistů – zpěvy propria missae

Stanislav Tesař

105 + 13

1996

Nešporová, Šárka

Opereta Českého divadla v Olomouci v letech 1920-1944

Vladimír Hudec

185 + 80

1996

Slavíčková, Eva

Olomoucký dómský kůr a jeho hlavní představitelé (1872-1975)

Pavel Čotek

124 + 19

1997

Adámková, Jana

Moravizmy v tvorbě Klementa Slavického

Miroslav K. Černý

117 + 4

1997

Fantová, Kateřina

Hudební život v Olomouci v letech 1939-1945

Vladimír Hudec

255 + 72

1997

Gemsová, Adriana

Kolínský kancionál jako pramen poznání české duchovní písně 1. čtvrtiny 16. století

Stanislav Tesař

181 + 0

1997

Hirnerová, Nikola

Olomoucký Musikverein a jeho vliv na olomouckou hudební kulturu

Vladimír Hudec

150 + 59

1997

Hochmalová, Petra

Latinské cantiones a jejich česká kontrafakta v pramenech 15. a 16. století

Stanislav Tesař

232 + 3

1997

Moravcová, Michaela

Církevní řády a hudba v české muzikologické literatuře

Stanislav Tesař

254 + 26

1997

Glogar, Pavel

Organizace tónových výšek, tektonická úloha kinetiky a instrumentace ve vybraných dílech Miloslava Kabeláče

Vladimír Tichý

80 + 0

1997

Hanzlík, Tomáš

Tomáš Norbert Koutník 1698-1775

Jiří Sehnal

89 + 35

1998

Bednáriková, Renata

Organologická analýza a ikonografie hudebních motivů na vybraných památkách plastiky a malby barokní doby v olomoucké diecézi

Stanislav Tesař

147 + 0

1998

Pavličíková, Helena

Český folk – fenomén hudební i sociální

Ivan Poledňák

136 + 37

1999

Gazdová, Blanka

Klavírní tvorba Josefa Bohuslava Foerstera

Miroslav K. Černý

164 + 10

1999

Vařeková, Kateřina

Notace kancionálů Jednoty bratrské

Stanislav Tesař

134 + 0

1999

Voříšek, Martin

Český jazzový revivalismus

Ivan Poledňák

164 + 15

1999

Zácha, Radovan

Kancionál literátského bratrstva v Havlíčkově Brodě. Příspěvek k problematice počešťování utrakvistické liturgie v 1. polovině 16. století

Stanislav Tesař

234 + 32

2000

Hrodek, Jan

Nástin vývoje jazzu na Moravě

Ivan Poledňák

161 + 9

2000

Petithanová, Lucie

Českoskalický graduál 1567. Příspěvek k poznání procesu počešťování utrakvistické liturgie

Stanislav Tesař

220 + 13

2001

Hattanová, Lucie

Zpěvy staré Číny ve tvorbě českých skladatelů

Alena Burešová

101 + 20

2001

Pachlová, Lenka

Postromantická symfonie v české hudbě do roku 1918

Miroslav K. Černý

73 + 19

2001

Paličková, Marie

Hudba v ostravském studiu Českého rozhlasu. K dějinám a dramaturgii hudebního vysílání a vybraných hudebních pořadů s důrazem na léta 1990-1999

Alena Burešová

137 + 44

2001

Žůrková, Kateřina

Reflexe druhé vídeňské školy pražskou a brněnskou publicistikou v letech 1918-1938

Václav Kučera

184 + 0

2002

Kopecký, Jiří

Jaroslav Šeda a hudební život poválečného Československa

Jan Vičar

127 + 38

2002

Kratochvíl, Matěj

Minimalismus a česká hudba

Mikuláš Bek

89 + 0

2002

Stupka, Michal

Fibichova Nevěsta mesinská

Alena Burešová

137 + 0

2003

Kuchař, Martin

Monografické zpracování Vodňanského kancionálu

Stanislav Tesař

159 + 24 + CD-ROM

2003

Kaucká, Lucie

Rudolfinum. K architektuře a akustice budovy v kontextu pražského koncertního provozu na přelomu 19. a 20. století

Jan Vičar

138

2003

Stratilková, Martina

K estetickým a hudebně estetickým názorům Jaroslava Volka

Jan Vičar

118 + 28

2003

Berná, Lucie

Třicet let Královéhradeckého dětského sboru Jitro

Jan Vičar

119 + 121

2003

Křemečková, Barbora

Činnost odbočky Svazu československých skladatelů v Ostravě v letech 1951–1969

Mikuláš Bek

104 + 34

2003

Wiesnerová, Markéta

K hudebnímu životu v Opavě v letech 1918–1938

Vladimír Hudec

140 + 51

2003

Hořínková, Alena

Stanislav Regal a jeho význam pro operetní soubor Moravského divadla v Olomouci

Vladimír Hudec

87 + 185 CD-ROM

2003

Kodedová, Markéta

Atonální klavírní cykly Ervína Schulhoffa

Mikuláš Bek

94 + 6

2003

Mikeš, Vítězslav

Základní aspekty klavírní tvorby M. K. Čiurlionise

Václav Kučera

97 + 23

2003

Pszczolka, Jaroslav

Vlivy Nové hudby a výtvarné inspirace v triptychu Patnáct listů podle Dürerovy Apokalypsy, Caprichos a Requiem Luboše Fišera

Jan Vičar

109 + 55

2004

Lyko, Petr

Jaroslav Volek – hudební kritik

Jan Vičar

106 + 12

2004

Kopecký, František

Současná tzv. „taneční hudba“ – přehled historického vývoje v letech 1982 až 1990

Ivan Poledňák

98 + CD-ROM

2005

Karlíková, Tereza

Český kancionál literátského bratrstva v Poličce z roku 1545

Stanislav Tesař

156 + 3 CD-ROM

2005

Kopáčková, Eva

Nápěvné modely a odkazová praxe v pramenech duchovní písně první poloviny 16. století. Příspěvek k poznání proměny latinské cantio v českou duchovní píseň

Stanislav Tesař

223 + 4

2005

Pimková, Zuzana

Ein Gesangbuch der Brüder in Behemen und Merhern – německý kancionál Jana Roha z roku 1544 a jeho vazba na písňový repertoár Jednoty bratrské 1. poloviny 16. století

Stanislav Tesař

217 + 33 CD-ROM

2005

Vočka, Petr

Scherza Fryderyka Chopina

Alena Burešová

124

 

Music OlomoucmusicologicaolomucensiapopkonferenceFB KMUKurz teorie a dějin hudbypruvodce pro 1. rocnikyStuduj muzikologiiStuduj uměnověduStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 2. 10. 12, vytvořeno: 13. 3. 12,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: