Přijímací řízení

Bakalářské studium muzikologie a uměnovědných studií

Požadavky přijímací zkoušky 

TSP - Test studijních předpokladů

Uchazeči o studium absolvují Test studijních předpokladů. Další info viz. www.ff.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/bakalarske-a-magisterske-studium/prijimaci-rizeni/

Nahoru

Magisterské studium muzikologie

Požadavky přijímací zkoušky

Ústní pohovor (UP) – otázky z oboru, na který se uchazeč hlásí,  a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Rozprava proběhne na základě písemného projektu budoucí diplomové práce (lze využít text bakalářské práce, resp. jiné odborné práce). Písemný projekt v rozsahu 3 stran předloží uchazeč přímo u zkoušky.

V případě, že se uchazeč hlásí na jiný obor, než byl obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru kromě projektu i diploma supplement svého bakalářského studia (diploma supplement může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; diploma supplement, resp. seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ). 

Nahoru

Doktorské studium muzikologie

Přijímací zkouška 

Požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu v doktorském studijním programu Teorie a dějiny hudby:

   - absolutorium vysokoškolského magisterského studia hudební vědy na filozofické fakultě (případně oborů hudební výchova, hudební teorie, kompozice či jiných hudebních oborů absolvovaných na pedagogické fakultě, akademii atp.). Případné výjimky vědecky mimořádně disponovaným absolventům nehudebních vysokoškolských oborů (magistrům) může udělit oborová rada;
   - výrazný zájem o vědeckou činnost v oboru hudební věda;
   - znalost dvou světových (muzikologických) jazyků;
   - předložení závažného písemného vstupního projektu zamýšlené disertace v rozsahu cca pěti stran (doporučuje se předem projednat téma disertace se zamýšleným školitelem).

Vlastní přijímací zkouška má formu rozpravy nad disertačním projektem uchazeče a pohovoru z teorie, dějin a estetiky hudby.

Nahoru

Music OlomoucmusicologicaolomucensiapopkonferenceFB KMUKurz teorie a dějin hudbypruvodce pro 1. rocnikyStuduj muzikologiiStuduj uměnověduStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 13. 6. 16, vytvořeno: 14. 2. 12,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: