Dizertační práce

 

ROK

AUTOR

NÁZEV PRÁCE

VEDOUCÍ PRÁCE

poč. stran
(+ stran příloh)

1996

Jurková, Zuzana

Česká etnomuzikologie (o českém poznání cizích hudebních kultur)

Miroslav K. Černý

229 + 20

1998

Dohnalová, Lenka

Estetické modely evropské elektroakustické hudby a elektroakustická hudba v ČR

Ivan Poledňák

164 + 9

1999

Slavíčková, Eva

Vojenská hudba v Olomouci v letech 1848 -1918 na pozadí vývoje v ojenské hudby v Rakousku v 19. století

Jan Vičar

225 + 120

2000

Felgrová, Božena

Úpravy Mozartových oper pro dechové harmonie v Čechách

Jan Vičar

251 + 0

2000

Křupková, Lenka

Komorní tvorba Vítězslava Nováka

Vladimír Hudec

370 + 100

2001

Kozinová, Markéta

Mešní officia k českým zemským patronům ve středověkých rukopisech české provenience

Jan Kouba

295 + 0

2002

Havelka, František

Pavel Blatný - představitel českého třetího proudu

Ivan Poledňák

234 + 82

2002

Kozina, Jiří

Zpěvy alleluia mešních formulářů propria de tempore v pramenech české provenience od nejstarší doby do tridentské reformy

Jan Kouba

234 + 13

2004

Adámková, Jana

Klement Slavický

Miroslav K. Černý

161 + 18

2004

Chaloupková, Helena

Multikulturalismus v populární hudbě

Ivan Poledňák

278

2005

Silná, Ingrid

Jan Leopold Kunert.
Tematický katalog skladeb Jana Leopolda Kunerta

Alena Burešová

346 + 225

2007

Brázdová, Lucie

Hudebníci kardinála Dietrichsteina (1599-1636)

Jan Vičar

342 + 4 spartace
+ CD

2008

Marek Keprt

Hudební řeč Skrjabinova středního tvůrčího období na příkladu skladatelových klavírních poém

Jan Vičar

248 + 65 + 2 CD

2008

Christoph Dittrich

Das künstlerische und gesellschaftliche Arbeitsumfeld Dresdner Komponisten von 1960 bis 1980 und die Ausprägung von musikalischen Stilmerkmalen (Umělecké a společenské prostředí dráľďanských skladatelů v letech 1960-1980 a stylové znaky jejich hudební tvorby)

Jan Vičar

146 + 24

2009

Lyko, Petr

Varhany na Jesenicku, Olomoucku, Prostějovsku, Přerovsku a Šumpersku v letech 1860-1960. Modelová sonda do vývoje jejich konstrukčních a uměleckých specifik na pozadí středoevropského varhanářství dané doby

Jan Vičar

256 + 29 + CD

2010

Bačuvčík, Radim

Marketingové řízení a komunikace regionálních symfonických orchestrů

Alena Burešová

391 + 295

2011

Martina Stratilková

Fenomenologie v hudební estetice a analýze

Ivan Poledňák

214 + CD

 

Music OlomoucmusicologicaolomucensiapopkonferenceFB KMUKurz teorie a dějin hudbypruvodce pro 1. rocnikyStuduj muzikologiiStuduj uměnověduStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 2. 10. 12, vytvořeno: 13. 3. 12,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: